College geeft aftrap van nieuwe legislatuur

Mobiliteit wordt belangrijkste prioriteit

Het nieuwe college is maandag voor het eerst in zitting bijeen gekomen.
Kristof Pieters Het nieuwe college is maandag voor het eerst in zitting bijeen gekomen.
In Beveren is maandag het nieuwe college voor de eerste maal in zitting bijeengekomen. Met Johan Smet en Dominique Tielens zijn er bij N-VA twee gezichten verdwenen. Doordat men het met één schepen minder doet, is enkel Inge Brocken in de plaats gekomen. Tegen eind maart wil de nieuwe ploeg klaar zijn met het beleidsplan en de meerjarenplanning.

Er zijn intussen wel al een aantal prioriteiten vastgelegd voor de komende zes jaar. Dit gebeurde op basis van de programmapunten die beide partijen bij de verkiezingen naar voor schoven.

Vooral op vlak van mobiliteit zijn er heel wat uitdagingen. “We hebben niet alles zelf in handen als gemeente, maar mobiliteit zal wel één van de belangrijkste thema’s worden”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Duurzaamheid heeft ook aan belang gewonnen. Zo zijn we bezig met een asbestplan om al onze eigen gebouwen asbestvrij te maken.” De ploeg wil ook het behoud van open ruimte als prioriteit stellen. In datzelfde kader zal men trouwens ook de wildgroei aan appartementen wat meer aan banden leggen met een bouwverordening. Nu zijn er soms grote discussies over wat kan en niet kan.

De reeds opgestarte projecten worden uiteraard verder afgewerkt. Het belangrijkste dossier is de bouw van het nieuwe politiecommissariaat en gemeentehuis. “Niet alleen de verhuis van alle diensten wordt een ingrijpende stap, maar ook de digitalisering die we willen doorvoeren”, vult schepen Filip Kegels (N-VA) aan.

Havenuitbreiding

De organisatie van de bib en al haar filialen komt terug op de onderhandelingstafel. De gemeente wil echter zo weinig mogelijk tornen aan de dienstverlening in de verschillende deelgemeenten.

De geplande havenuitbreiding zal eveneens onderwerp uitmaken van verdere gesprekken. “Het uitgangspunt zal wel hetzelfde blijven als zes jaar geleden”, zegt schepen Boudewijn Vlegels (N-VA). “Als de regering beslist dat Doel kan blijven, en officieel zijn we zover nog niet, dan moet er een plan komen voor de heropwaardering van het dorp. We zien er vooral ‘functionele bewoning’ mogelijk, zoals wonen boven een horecazaak, maar geen terugkeer zoals vroeger.” Belangrijker nog dan de herbestemming van het dorp vindt het gemeentebestuur dat er in de eerste plaats duidelijke maatregelen moeten voorgeleid worden om de mobiliteitsproblemen op te lossen in en rond de haven.

Omdat er de voorbije legislaturen al veel geïnvesteerd werd in infrastructuur wil de ploeg komende legislatuur op andere terreinen klemtonen leggen. Zo staat er een armoedeplan in de steigers en een plan om het zwerfvuil aan te pakken. Ook waterbeheersing en luchtkwaliteit staan bovenaan de agenda.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.