Ga naar de mobiele website
^ Top

Burgers beslissen mee over havenuitbreiding

PLAATS VOOR 7 MILJOEN EXTRA CONTAINERS GEZOCHT TEGEN 2030

Tegen 2030 moet er in de haven capaciteit worden gevonden voor het behandelen van 4 tot 7 miljoen extra containers.
Kristof Pieters Tegen 2030 moet er in de haven capaciteit worden gevonden voor het behandelen van 4 tot 7 miljoen extra containers.
De Vlaamse overheid gaat op zoek naar meer capaciteit voor de behandeling van containers in het havengebied. Tegen 2030 moet er plaats worden gevonden voor 4 tot 7 miljoen extra containers. Bij de zoektocht staat inspraak centraal. Burgers mogen zelf voorstellen doen. Een eerste rits alternatieven worden nu aan de bevolking voorgelegd. In verschillende scenario's zou Doel niet meer moeten verdwijnen.

Het decreet 'complexe projecten' werd door de overheid gelanceerd om grote infrastructuurprojecten sneller en gemakkelijker goedgekeurd te krijgen. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om complexe dossiers waar heel wat uiteenlopende belangen spelen. Er is het fiasco van de Oosterweelverbinding als voorbeeld maar ook het Saeftinghedok waarvoor Doel moet verdwijnen. Meer dan waarschijnlijk zal dit laatste plan binnenkort worden vernietigd door de Raad van State.


De overheid wil het nu over een heel andere boeg gooien. In plaats van een volledig uitgewerkt plan wordt nu eerst het probleem voorgelegd aan de bevolking en mag iedereen zelf oplossingen voorleggen. "Het probleem is de forse stijging van de containertrafiek en de beperkte overslagcapaciteit", zegt Freddy Aerts, aangesteld als voorzitter van de 'task force' voor dit dossier. "Momenteel worden er zo'n 10 tot 12 miljoen containers behandeld per jaar. Om de verwachte groei te kunnen opvangen moet er tegen 2030 plaats worden gevonden voor 4 tot 7 miljoen extra containers."


Dit najaar was er al een rondetafelgesprek met verschillende bedrijven en actiegroepen en kon iedereen voorstellen indienen, ook gewone burgers. Sommige voorstellen gaan nog steeds uit van een nieuw containerdok in Doel, maar andere stellen dat er voldoende plaats is als de huidige terminals volledig geautomatiseerd worden.

Freddy Aerts bij de tentoongestelde scenario's die nu aan het publiek worden voorgelegd.
Kristof Pieters Freddy Aerts bij de tentoongestelde scenario's die nu aan het publiek worden voorgelegd.

Behoud Doel

Er ligt ook een voorstel op tafel waarbij de zuidzijde van het Saeftinghedok niet ontwikkeld wordt waardoor Doel zelfs met een dok kan blijven. Ook de uitbreiding van bestaande dokken op de rechteroever wordt bestudeerd. "We beginnen met een blanco blad en hebben geen enkel vooroordeel", belooft Aerts. "We hebben alle voorstellen gebundeld en die worden nu voorgelegd aan de bevolking. Iedereen krijgt de kans om te reageren. We hebben wel enkele 'gebuisd' omdat ze gewoon niet redelijk zijn. Zo gaan we bijvoorbeeld niet de helft van de petrochemische bedrijven afbreken voor een nieuw dok. Dat zou absurd zijn. Maar er geldt totale vrijheid van ideeën en dus worden ze wel getoond tijdens deze publieke consultatieronde."


Nog tot 18 januari kan men de voorstellen bekijken via de website extracontainercapaciteitantwerpen.be of raadplegen in het gemeentehuis Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht. Daarna buigen deskundigen zich over alle scenario's en worden ze getest op hun haalbaarheid.

Tegen september

"We hopen met deze manier van werken het draagvlak te vergroten", vervolgt Aerts. "Ik durf met het hand op het hart niet voorspellen wat de uitkomst zal zijn. Tegen september volgend jaar zou er alleszins een voorkeursscenario moeten zijn zodat de regering eind 2017 de knoop kan doorhakken."Meld een bug