Bodemsanering veroorzaakt geurhinder

Op dit moment is Eandis bezig met een bodemsanering op de voormalige site van de gasfabriek van Electrabel in de KMO-zone Gasdam. De ondergrond van dit terrein, dat enkele jaren geleden door de technische diensten van gemeente Beveren in gebruik genomen werd voor de stockage van materialen, bevinden zich vervuilende stoffen zoals onder andere teerhoudende producten. Het afgraven van deze producten kan aanleiding geven tot geurhinder in de onmiddellijke omgeving. Omdat deze producten maar in heel lage concentraties voorkomen in de omgevingslucht, stelt er zich geen enkel probleem voor de volksgezondheid. In elk geval wordt deze sanering nauwgezet opgevolgd door de dienst milieubescherming van gemeente Beveren. De saneringswerken zullen vermoedelijk tegen eind september afgerond zijn. (PKM)