Asbest enkel nog op één containerpark welkom

PERSONEEL IBOGEM ONGERUST OVER OPWAAIENDE ASBESTVEZELS

Enkel op het containerpark van Verrebroek kan men nog asbestafval binnenbrengen.
Foto PKM Enkel op het containerpark van Verrebroek kan men nog asbestafval binnenbrengen.
Ibogem is gestopt met de inzameling van asbest op twee van haar drie containerparken. Aanleiding is een bezoek van de arbeidsinspectie. De containers staan te dicht bij elkaar, waardoor veiligheid van personeel en bezoekers in gedrang kan komen. Bij het personeel is al langer ongerustheid, want bij droog weer kunnen asbestvezels opwaaien. Enkel in Verrebroek blijft een asbestcontainer staan, die zal worden uitgerust met een vernevelingsinstallatie.

Vanaf deze maand kunnen inwoners van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht asbesthoudende materialen enkel nog aanleveren in het recyclagepark van Verrebroek.


De raad van bestuur van de afvalintercommunale Ibogem heeft deze beslissing genomen omwille van de veiligheid van het personeel en de bezoekers. Aanleiding was een bezoek van de arbeidsinspectie. De voorbije maanden heeft asbest al voor heel wat beroering gezorgd. Er zijn niet alleen de alarmerende cijfers over asbestslachtoffers, maar ook de heisa rond het asbeststort bij SVK in Sint-Niklaas.


"Als gevolg hiervan zijn een aantal regels strenger gemaakt", zegt Wim Beeldens, directeur bij Ibogem.

Beter beschermen

"De arbeidsinspectie heeft ons na een bezoek geadviseerd om iets te ondernemen om het personeel beter te beschermen. Het komt er op neer dat de container met asbesthoudend materiaal te dicht bij de andere containers staat. In het containerpark van Melsele is weinig plaats en daarom hebben we beslist om hier te stoppen met de inzameling van asbestafval. Het recyclagepark van Rupelmonde is niet bezocht door de inspectie, maar we hebben zelf ook de beslissing genomen om de asbestcontainer weg te nemen. Asbestafval kan nu enkel nog worden binnengebracht in ons nieuw containerpark in de kmo-zone Aven Ackers in Verrebroek. Daar beschikken we over voldoende ruimte om de container wat meer geïsoleerd te plaatsen."

0ngerustheid

Het personeel van Ibogem bevestigt de ongerustheid. "De container moet enkel 's nachts worden afgedekt, maar golfplaten breken makkelijk in stukken en er liggen altijd wel brokstukken rondom. Bij de minste wind waaien de vezels op. We komen daarom liever niet te veel in de buurt van die container. Bezoekers lopen trouwens hetzelfde risico."

Proefproject

Directeur Wim Beeldens begrijpt de schrik bij het personeel. "Eigenlijk zouden we liever volledig ontlast worden van de inzameling van asbestafval. We kijken daarom met veel interesse naar het proefproject van Ovam en MIWA. Daar worden speciale zakken verkocht met een set beschermingsmiddelen en een handleiding om golfplaten te verwijderen. Daarna komt een ophaalfirma het asbestafval thuis ophalen." Zolang het project niet in heel Vlaanderen wordt uitgerold, moet Ibogem zich behelpen. "We gaan dit doen met een vernevelingsinstallatie", legt Beeldens uit. "Boven de container komt een sproeier die om het kwartier het afval beneveld zodat het stof niet kan opwaaien."