"We vervelen ons steendood in de cel"

GEVANGENEN IN OPSTAND TEGEN SLECHT ETEN EN GEBREK AAN JOBS IN DE ATELIERS

De gevangenen in Beveren zoeken werk.
Foto Kristof Pieters De gevangenen in Beveren zoeken werk.
"Het zijn altijd dezelfden die de klusjes mogen opknappen en het eten is erbarmelijk slecht." De gevangenen weigerden daarom maandagavond om terug te keren naar de cel na de avondwandeling. De directie erkent dat ze nog volop op zoek is naar werk voor de gevangenen.

Zeven maanden na de opening regent het nog altijd klachten over de gevangenis van Beveren, en dit zowel bij cipiers als gedetineerden. Maandagavond was het de beurt aan de gevangenen om aan de klaagmuur te staan. Ze weigerden na hun avondwandeling van 19 uur terug te keren naar de cel. De politie van Beveren werd in bijstand geroepen om de gemoederen te bedaren. Pas rond 23 uur gingen de gedetineerden terug naar binnen. De politie werd wel een handje geholpen door de weergoden want op dat moment was er een fikse storm met zware regenval en hevige rukwinden.


De gevangenen kwamen in opstand omdat ze vinden dat de directie te weinig oog heeft voor hun grieven. De grootste frustratie blijkt het gebrek aan tewerkstelling te zijn. "Velen onder ons hebben speciaal een overplaatsing gevraagd naar Beveren omdat ons een job in één van de ateliers werd voorgesteld. Maar de weinige klusjes gaan steeds naar dezelfde mensen. De rest zit een hele dag in de cel en verveelt zich steendood", klagen de gedetineerden. Ook de erbarmelijke kwaliteit van het eten is een gevoelig punt. "Vooral omdat de keuken bij de opstart zeer goed was. De kwaliteit daalt rechtevenredig met de toename van het aantal gedetineerden. Dus hoe meer volk in de cel, hoe slechter de dagelijkse kost. De soep is flauw en de aardappelen of rijst niet doorkookt. Het is echt amper te eten."

Geduld

De directie van de gevangenis wil niet reageren op het incident van maandagavond maar bevestigt wel dat het niet makkelijk is om alle gedetineerden aan een job te helpen. "Er verblijven hier momenteel 225 gevangenen en daarvan is een 90-tal aan het werk", zegt directeur Virna Van der Elst. "We zijn continu op zoek naar partners om werk aan te bieden in onze instelling."


Ook Lauren Sempot, woordvoerder van het gevangeniswezen, erkent dat er nog heel wat capaciteit over is. "Het vraagt tijd om bedrijven tot bij de gevangenis te krijgen. Er is nog altijd wat drempelvrees. We zitten bovendien nog in een opstartfase."

Cipiers staken

Na de gevangenen is het morgen weer aan de cipiers om hun grieven te spuien. Naar aanleiding van de nationale stakingsdag wordt in de gevangenis twee dagen lang het werk neergelegd. Volgens directeur Virna Van der Elst is het nog koffiedik kijken wat de gevolgen zijn. "Dat zullen we pas zien op de dag zelf maar we gaan ervanuit dat we op nachtregime zullen draaien. Afhankelijk van het aantal beschikbare mensen kunnen er zaken versoepeld worden maar in principe zijn er dan geen wandelingen en is er enkel bezoek mogelijk van een advocaat."


De politie van Beveren houdt zich klaar om een deel van de taken over te nemen. "De bevolking moet niet vrezen dat er nu minder blauw op straat zal zijn. We hebben voldoende mensen beschikbaar en krijgen ook versterking van de federale politie", zegt korpschef Leo Mares.