"Dit is schriftvervalsing en dus strafbaar"

GEMEENTE TREEDT STRENG OP TEGEN INKLEURING JACHTGEBIED ZONDER TOESTEMMING

Het kasteeldomein Cortewalle werd door jagers ingekleurd als jachtgebied.
Foto Kristof Pieters Het kasteeldomein Cortewalle werd door jagers ingekleurd als jachtgebied.
Het gemeentebestuur van Beveren gaat streng optreden en overweegt zelfs juridische stappen tegen jagers die gemeentelijke gronden zonder toestemming hebben ingekleurd als jachtgebied. Het gaat hierbij niet alleen om openbare parken, zelfs speelpleinen en begraafplaatsen zijn door jagers bij de hogere overheid aangegeven als hun jachtgebied. De gemeente eist nu dat alle gemeentelijke gronden geschrapt worden als jachtgebied.

De inkleuring van jachtgebieden heeft de voorbije jaren al heel wat stof doen opwaaien. In Vlaanderen zijn heel wat privéterreinen als jachtgebied ingekleurd. Vaak zonder toestemming of medeweten van de eigenaar en met alle risico's van dien. Tot nu, want sinds een tweetal maanden staan de Vlaamse jachtplannen op de Vlaamse kaartendatabank geopunt.be.


Gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a) onderzocht het Beverse grondgebied en kwam tot enkele onthutsende conclusies. "Bijna alle gemeentelijke sportzones, voetbalvelden, vele speelpleinen en zelfs de volledige dorpskern van Doel, inclusief de begraafplaats, zijn ingekleurd als jachtgebied", licht hij toe. "Inwoners van Kieldrecht, Verrebroek, Kallo, Haasdonk en Vrasene die niet in het dorpscentrum wonen, kunnen in theorie een jager in hun tuin aantreffen. Ook bedrijventerreinen zoals het Doornpark in Beveren, zijn ingekleurd als jachtgebied en zelfs openbare parken als Cortewalle werden door jagers ingepalmd."

Gronden laten schrappen

De kans dat er gejaagd wordt in Cortewalle is natuurlijk bijzonder klein. De reden waarom jagers deze gebieden inkleuren heeft vooral te maken met de regelgeving. Een jager moet immers aan een aaneengesloten jachtgebied van 40 hectare komen. Aangezien er maar weinig grootgrondbezitters zijn, wordt nogal creatief omgesprongen met het inkleuren van een jachtgebied. "Maar het is en blijft fraude", vindt De Munck. Hij roept het gemeentebestuur daarom op om op te treden en de gemeentelijke gronden te laten schrappen als jachtgebied. Ook vraagt hij inwoners in te lichten over deze materie zodat ook particulieren hun eigendom kunnen laten schrappen uit het jachtregister.

Juridische stappen

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) gaat op die vraag in. "Een jager moet een schriftelijk bewijs hebben als hij een perceel grond van iemand anders aangeeft als jachtgebied. We kunnen formeel zijn dat geen enkele gemeentelijke grond daarvoor in aanmerking komt. We hebben daarom met het college beslist om contact op te nemen met de betrokken wildbeheersheden in onze gemeente. We eisen dat alle gemeentelijke gronden geschrapt worden als jachtgebied en anders ondernemen we juridische stappen. Dit is immers schriftvervalsing en dus strafbaar", oordeelt de burgemeester.


Het college zal ook opdracht geven om de bevolking te informeren via het gemeentelijk informatieblad. Zo kunnen inwoners zelf ook stappen ondernemen.