Renovatiewerken De Snoeck kosten 64.000 euro meer dan voorzien

Piet Vandoolaeghe bij restaurant De Snoeck.
Foto Geert De Rycke Piet Vandoolaeghe bij restaurant De Snoeck.
De werken aan restaurant De Snoeck zullen de gemeente bijna 64.000 euro meer kosten dan voorzien. Dat kaart oppositieraadslid Piet Vandoolaeghe aan.

"Bij het uitvoeren van de renovatiewerken aan restaurant De Snoeck, dat eigendom is van de gemeente, rezen uitvoeringsproblemen. Stabiliteitswerken drongen zich op met een extra kost van 66.795,68 euro, waarvan 63.990,98 euro ten laste van de gemeente. Dat brengt het totale kostenplaatje voor de gemeente op 293.323,36 euro. De vertraging van de werken kan bovenop de kostprijs aanleiding geven tot nog bijkomende schadevergoedingen", kaart onafhankelijk gemeenteraadslid Vandoolaeghe aan.

Zonevreemd

De verkoop van een gebouw in slechte staat zou een oplossing kunnen zijn. "Maar dat is niet mogelijk omdat de zone in het RUP ingekleurd werd als gemeenschapsvoorziening, de activiteit is dus strikt genomen zonevreemd", zegt Vandoolaeghe. "De werken dienden inderdaad stilgelegd te worden", zegt schepen van Patrimonium Steven Vandersnickt (Open Vld). "Dit om veiligheidsredenen nadat de aannemer ontdekte dat sommige balken rot of gescheurd zijn." Dat het gebouw er zonevreemd staat, is een geschiedkundig feit. "De eigenaar heeft in het verleden voorgesteld aan de gemeente om het pand te kopen, maar gelet op het feit dat het restaurant in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen ligt, is dat niet aan de orde." Het dossier wordt op de volgende gemeenteraad ter kennis gebracht van de raadsleden. (KDBB)