Grootste wens van senioren: betere poetshulp

De senioren van Okra-Berlaar overhandigen het memorandum.
Bertje Warson De senioren van Okra-Berlaar overhandigen het memorandum.
De senioren van Okra-Berlaar vragen om werk te maken van betere poetshulp, veilige voetpaden en betaalbare maaltijden. "De senioren hebben hun bekommernissen opgelijst en wij overhandigen ons memorandum aan burgemeester en schepenen", zegt voorzitter Paul Van de Vondel.

"Er zijn veel klachten over de poetshulp. Senioren vragen een betere en geschikte poetshulp. Probleem is dat er vaak andere poetsdames of poetsheren opdagen. De bewoners hebben dan geen kans om een goede relatie op te bouwen met hun poetshulp, wat toch belangrijk is. Soms is zelfs de vreemde taal een struikelblok voor senioren", legt voorzitter Paul Van de Vondel uit. Verder vragen senioren aandacht voor de voetpaden. "Mensen met rollators en elektrische invalidewagens ondervinden veel hindernissen door te hoge stoepranden. Elektrische fietsen moeten liefst op de rijbaan of op fietsostrades en ook de Stationsstraat is zeer onveilig voor fietsers." De snelheid moet er aan banden worden gelegd door de installatie van snelle camera's, vertellen de senioren verder. Stefaan Lambrechts (CD&V), schepen van Senioren, antwoordt dat hij met deze bekommernissen bezig is. "De Legrellestraat, Pastorijstraat en Fietsostrade beantwoorden aan de verkeersveiligheid die de senioren vragen. Volgende legislatuur werken wij hieraan verder. De poetshulp wordt ingericht door het OCMW en derdenorganisaties. Men probeert zo veel mogelijk de vertrouwde poetshulp naar senioren te sturen", besluit schepen Lambrechts. (WAE)Video