"Ach, politiekers veranderen niet"

JEF DE CEUSTER HOUDT EXPO OVER 190 JAAR LOKALE VERKIEZINGEN

Jef De Ceuster pakt uit met 'Bollekeskermis' in 't Dolhuis.
David Legreve Jef De Ceuster pakt uit met 'Bollekeskermis' in 't Dolhuis.
Jef De Ceuster, Berlaars bekendste verzamelaar, pakt uit met de expo 'Bollekeskermis'. Die neemt de geschiedenis van de lokale verkiezingen onder de loep. "131 jaar geleden zei de pastoor nog op wie je moest stemmen, maar de aard van onze politici is alleszins nog niet veel veranderd", aldus De Ceuster.

U heeft het misschien al gemerkt: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Deze zondag meer bepaald. En dus grijpt Jef De Ceuster deze gelegenheid aan om terug te blikken op de geschiedenis van de lokale verkiezingen in Berlaar. "Mijn overzichtstentoonstelling gaat inderdaad over 190 jaar Berlaarse gemeenteraadsverkiezingen", zegt De Ceuster. "Deze expo is het resultaat van véél noeste arbeid in onze bibliotheek en het Rijksarchief, al heb ik ook informatie kunnen terugvinden op het internet. Vorig jaar ben ik al in gang geschoten."


De Ceuster neemt je in zijn expo 190 jaar terug in de tijd. "Voor 1887 was er in Berlaar maar één partij waarop alleen de 'happy few' mocht stemmen. De pastoor van de Heikant was echter niet tevreden met het gemeentebestuur en stapte naar de kasteeldame, mevrouw Legrelle, aan wie hij de gang van zaken vertelde. En zo kwam er een tweede partij in Berlaar. De pastoor hield een ferme preek en het resultaat was dat lijst nummer 2 won", vertelt Jef. In 131 jaar verandert er soms wel wat... ook de verkiezingsthema's. "Na de Tweede Wereldoorlog lezen we over het verbeteren van de wegen, openbare verlichting en onderwijs. Later werden sociale huisvesting, sport en speelpleinen, twee zwembaden - één voor het centrum en één voor de Heikant - alsook het zuiveringsstation, de hete hangijzers in 'Balder'." Het eerste kiespamflet in Berlaar verscheen in 1907. En dat bleek toch een tikkeltje anders te zijn dan de stempamfletten van vandaag.


"Zo prijkte vaak ook een bijnaam van de kandidaat op het papier. 'Jet van den Beenhouwer' en 'de Wiep' stonden bijvoorbeeld op verkiesbare plaatsen. En wat de politici de mensen allemaal wijsmaakten, was ongelooflijk. In 1988 liet de Berlaarse Volkspartij op een slogan weten dat er binnenkort maximaal 30 per uur in het hele centrum zou mogen gereden worden. Dat was uiteindelijk niet het geval. Je ziet, 'politiekers' veranderen niet", glimlacht Jef.

Vroeger prijkt vaak de bijnaam van de kandidaat op het stempamflet.
David Legreve Vroeger prijkt vaak de bijnaam van de kandidaat op het stempamflet.

Gratis toegang

Op 'Bollekeskermis' kan je genieten van oude foto's, kieslijsten, kiespamfletten, krantencommentaren, verkiezingsgadgets, enzovoort. Je kan de expo in 't Dolhuis, Legrellestraat 39 bezoeken op zaterdagen 13 en 20 oktober van 14 tot 17 uur. Op zondagen 14 en 21 oktober is dat van 10 tot 17 uur, vrijdag 19 oktober van 19 tot 22 uur. De toegang is gratis.