Naschoolse opvang op maat in 'De Boomhut'

Foto Mine Dalemans

Bij de ingang van het nieuwe schooljaar pakt Beringen uit met een uniek project: een inclusieve kinderopvang met gespecialiseerde opvang. "In De Boomhut Beringen wordt vanaf nu voor alle schoolgaande kinderen de meest gepaste buitenschoolse kinderopvang aangeboden", stelt schepen voor Welzijn en Educatie Thomas Vints (CD&V).


Een aantal kinderen met specifieke zorgen komen reeds naar de reguliere opvang en voelen zich daar goed. In De Boomhut willen ze mits enkele aanpassingen ervoor zorgen dat deze groep kinderen nog vergroot. Ouders kunnen er met andere woorden bewust voor kiezen hun kind te laten opvangen tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Uiteindelijk willen ze toch allemaal spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken. "Ondanks de extra inspanningen kunnen enkele kinderen niet wennen in het reguliere aanbod en is er nood aan gespecialiseerde opvang. Zij hebben omwille van medische en/of psychologische redenen meer zorg nodig", aldus Vints.


Daarom gaat de Stad Beringen samenwerken met partners met de nodige expertise en ervaring. De regenbOog vzw stelt een coördinator op die naar de meest gepaste opvang voor ieder kind op zoek gaat en zoekt mee naar hun ideale vrijetijdsbesteding. Met de steun van basisschool De Brug & Ophaal en de financiële ondersteuning van PWA Beringen-Extranet vzw kan dus iedereen terecht in 'De Boomhut'.


(BVDH)