N-VA Beringen wil aanvullende aanpassingspremie

De lokale afdeling van N-VA pleit voor een aanvullende aanpassingspremie die het mogelijk maakt voor ouderen om langer in hun eigen woning te blijven. Het bracht dit idee op de OCMW-raad. Het langer thuis wonen wordt door de Vlaamse overheid reeds gestimuleerd met de aanpassingspremie. Daarmee betaalt men immers de helft terug van aanpassingen die nodig zijn bij het ouder worden, met een maximum van 1.250 per aanpassing. Het voorstel van N-VA Beringen is deze premie aan te vullen op gemeentelijk niveau. Zo wordt er in andere gemeenten een bijkomende premie van 25% verleend op het factuurbedrag wanneer men de Vlaamse aanpassingspremie heeft ontvangen. "De woning aanpassen om de mobiliteit van de oudere in de eigen woning of die van de kinderen mogelijk te maken, is vaak onhaalbaar voor ouderen die een pensioen ontvangen. Premies vanwege de overheid kunnen de financiële last verminderen. Dit is ook voordelig voor de overheid zelf. Hoe langer we thuis kunnen blijven wonen op onze oude dag, hoe minder we moeten investeren in dure woonzorgcentra bedden," zegt Linda Snoeks, OCMW-raadslid voor N-VA in Beringen. (BVDH)