Beringen steunt YOUCA Action Day

Op 19 oktober zullen in heel het land meer dan 17.000 jongeren aan de slag gaan in een bedrijf, organisatie, overheid of bij een particulier. Hun 'dagloon' van vijftig euro staan ze af aan een aantal projecten in het Zuiden en een aantal in België. Ook de stad Beringen neemt deel aan de YOUCA Action Day. "Onze stad biedt vijf vacatures voor één dag voor scholieren bij verschillende stadsdiensten. Door vijf leerlingen een kans te geven om bij ons een dag te komen werken, maken we onze inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking zeer zichtbaar", aldus schepen van welzijn en educatie Thomas Vints (CD&V). (BVDH)