"Ik zocht gewoon de wifi-code"

GODSDIENSTLEERKRACHT ONTKENT DIEFSTAL 37.000 EURO

M.C. verlaat de rechtbank met haar advocaat.
Foto KAR M.C. verlaat de rechtbank met haar advocaat.
Een dokter uit Diest heeft, over een periode van vijf jaar, zo'n 37.000 euro uit haar schuif zien verdwijnen. Nadat eerst de poetsvrouw met de vinger was gewezen, werd een camera geïnstalleerd. Die registreerde de handen van een bevriende godsdienstleerkracht uit Beringen in de geldlade. "Ik zocht de wifi-code", ontkent de Limburgse M.C.

De dokter en M.C. (38) leerden elkaar kennen tijdens kooklessen ergens in 2010. Na verloop van tijd kwamen ze in hetzelfde kookgroepje terecht en werd de band hechter. Vreemd genoeg begon toen ook het verdwijnen van geld uit de rommelschuif in de woonkamer. "C. kende het bestaan van die lade. Ze kwam geregeld over de vloer om een koffie te drinken of werd al eens ingeschakeld als oppas voor de kinderen", schetste de burgerlijke partij de feiten. Omdat de arts eerst onterecht de poetsvrouw beschuldigde, werd in 2015 een camera in de woonkamer geïnstalleerd, en die beelden spelen niet in het voordeel van de beklaagde volgens de burgerlijke partij. "De camerabeelden zijn klaar en objectief. Een eerste keer steekt ze geld weg onder haar kleren, de tweede maal telt ze de briefjes. En het verhaal van die wifi-code is nonsens, dat paswoord wordt automatisch opgeslagen bij de eerste keer dat men inlogt. Ik had verwacht dat ze vandaag haar hand ging opsteken, maar ze durft de waarheid niet onder ogen zien. Ze was niet uit op de vriendschap, maar op geld en dat is nog het schrijnendste voor mijn cliënt."

Geld op overschot

Ook de procureur vond de camerabeelden een belangrijke rol spelen in de hele zaak.


"Ze stal om zichzelf te verrijken en voor het aanschaffen van dure merkkledij.


Ze blijft tot op de dag van vandaag ontkennen, maar verschillende verklaringen van getuigen doen vermoeden dat er meer aan de hand is", vatte de aanklager samen. Hij vroeg een jaar cel en 600 euro boete voor de voormalige godsdienstleerkracht. C. is ondertussen stafmedewerker.


"Ze verdient al jarenlang meer dan 3.000 euro netto. Ze heeft geld op overschot en zou zich nooit inlaten met zulke praktijken. Haar leven staat on hold nu", sprak de advocaat van C. Hij vond dat zijn cliënte geen eerlijk proces had gekregen en haar rechten van verdediging waren geschonden.

Geen eerlijk proces

Volgens de raadsman focusten de agenten tijdens het onderzoek alleen maar op de schuld van de vrouw na het zien van de camerabeelden en voerden ze geen onderzoek à décharge. "Ze heeft geen eerlijk proces gekregen. De tweede keer dat de politie erbij werd gehaald, was er zelfs niets ontvreemd. De beelden brengen ook niets bij.


Bovendien klopt de tijdslijn van de camerabeelden niet. Er wordt maar 15 seconden gefilmd en gefocust op die schuif. Wie weet wat er daarrond nog allemaal gebeurde?", suggereerde de advocaat.


Hij vroeg in alle vertrouwen de vrijspraak voor zijn cliënte. Vonnis volgt op 3 november.