Veel knappe koppen op quiz Zandvliet Sport

Er namen 18 ploegen deel aan de tweede quiz van Zandvliet Sport. De kantine van Zandvliet Sport was goed gevuld met ploegen die zich bogen over de gevarieerde vragenrondes. Jan De Voeght en Johan Van Broeckhoven, voorzitter van Zandvliet Sport, stelden de quiz samen. Assunta Lombardo zorgde voor de presentatie. Rode draad bij alle vragenrondes was een zoektocht naar een bekend sportfiguur.


Uiteindelijk werd de ploeg 'De Killers' eindwinnaar gevolgd door 'TC Traffic' en de ploeg 'Gekwisdalificeerd'. Ook volgend jaar staat er weer een quiz op het programma. (FSE)