Stad opent deur voor nieuwe skyline

NIEUWE BOUWCODE LAAT TOE HOGER DAN 50 METER TE BOUWEN

Uitzicht over de 'Heilige Drievuldigheid' - kathedraal, Boerentoren en de Oudaan. De stad opent nu de deur voor nieuwe 'landmarks'.
De Scheirder Uitzicht over de 'Heilige Drievuldigheid' - kathedraal, Boerentoren en de Oudaan. De stad opent nu de deur voor nieuwe 'landmarks'.
De stad heeft een nieuwe bouwcode klaar, gebaseerd op de conclusies van stadsbouwmeester Christian Rapp. Eén van de opvallendste veranderingen is de bouwhoogte. Die is niet langer maximaal 50 meter maar moet 'harmonieus' zijn. De stadsbouwmeester zelf krijgt een bepalende stem in toekomstige projecten.

Over bouwhoogtes wordt in Antwerpen al langer gediscussieerd, nu ligt die maximum op 50 meter. Daar wil de burgemeester van af. "50 of 49 meter, wat is nu het verschil? 50 meter is een veel te arbitraire regel. In de stad zijn er plekken waar het perfect 60, 70, 80 meter kan zijn en tegelijk zijn er plekken waar 40 meter te hoog is. We moeten elk project op zich bekijken of dat wel harmonieus past binnen de wijk, hiervoor wordt de stadsbouwmeester vroeg in het voortraject betrokken. Als de stadsbouwmeester dan zijn njet geeft, komt een project terecht in een zeer strenge procedure met adviezen van gecoro, welstand, wind en schaduwstudies en dergelijken. Door de stadsbouwmeester vroeg te betrekken willen we dossiers ook verder van de politiek houden", zegt De Wever.


Hij benadrukt ook dat we hoger gaan moeten bouwen als we de prijzen in de binnenstad betaalbaar willen houden, de bevolkingsgroei willen opvangen en meer groen willen creëren. "Als je al die zaken in acht neemt, zullen we gewoon in de hoogte moeten bouwen. Het is goed om de mensen in de stad te houden, ecologisch en economisch. Maar we willen geen wooncrisis zoals in Amsterdam." Het is dus niet ondenkbaar dat we naast de gekende heilige drievuldigheid, kathedraal, Boerentoren en Oudaan, nog een stadsbeeldbepalend gebouw krijgen.


De stad legt nog een aantal andere zaken aan banden. Zo moet de schoolcapaciteit op peil blijven. "We kampen nu al met een capaciteitsprobleem zodat de vrije schoolkeuze in het gedrang komt. We moeten dus zéker de capaciteit behouden. Daarom zullen schoolgebouwen niet langer aan projectontwikkelaars kunnen verkocht worden. En als een schoolgebouw een nieuwe functie krijgt, moet de exacte capaciteit in de buurt gecreëerd worden."

Huizen opdelen

Bijkomend wil ook schepen van Wonen, Fons Duchateau, blijven inzetten op jonge gezinnen en tweeverdieners. "En daarvoor heb je ook grondgebonden woningen, huizen dus, voor nodig. We zien dat de laatste jaren een 450 woonhuizen verdwenen zijn. Enerzijds afgebroken, anderzijds opgedeeld in kleinere wooneenheden. We maken dat onmogelijk voor alle huizen onder de 350 vierkante meter. En ook als huizen groter zijn dan 350 vierkante meter zullen er criteria zijn van minimale oppervlakte per wooneenheid. Op die manier willen we toch ook de kwaliteit op peil houden."