Nieuwe zones 30 op komst

In Berchem en Wilrijk zijn er twee nieuwe zones 30 op komst. In Berchem gaat het om het gebied geflankeerd door de Grote Steenweg, de Elisabethlaan, de Prins Boudewijnlaan, de Ringlaan en de Koninklijkelaan. De zone 30 rond de school OLV pulhof wordt hiermee uitgebreid. Diezelfde zone wordt met uitzondering van de Ringlaan ook verder doorgetrokken in Wilrijk, tot aan de Frans Van Dunlaan. De zone sluit dan aan op de bestaande zone 30 in Mortsel. Elk district krijgt jaarlijks minstens twee nieuwe zones 30. (NBA)