Groenenhoek boos op plannen overkapping

Het buurtcomité Orpheusbuurtgebeure is verontwaardigd over de ontwerpplannen voor de overkapping van de Ring in Berchem. "Er gaat te veel groene, open ruimte verloren", luidt het. De voorbije maanden werkten zes ontwerpteams aan de overkapping van de Antwerpse ring. Ook voor de Zone Zuidoost in Berchem zijn al ideeën te bekijken. Daarover heerst nu bezorgdheid. Het wijkcomité van de Groenenhoek eist dat twee groene zones behouden blijven: het 'Toekomstbos' aan de stadszijde van de Ring en de open ruimte aan de Rode Kruislaan. Verder wil men geen verharde overdekte ruimte op de overkapping ter hoogte van het station van Berchem. In het ontwerp van de overkapping verrijzen een woonblok aan de Diksmuidelaan en drie torens op het Toekomstbos. "Terwijl de ontwikkeling van de site Post X al veel verdichting bracht, met als sluitstuk het nieuwe mastergebouw van de Antwerpse politie. De Berchemse wijken binnen en buiten de ring hebben rust en groen nodig." (PHT)