Ga naar de mobiele website
^ Top

Fokstier sterft door milieuverontreiniging

HULSTSTRAAT BLIJFT AFGESLOTEN NA LOZING VAN PESTICIDEN

Boer Emile Vandervelpen bij enkele van zijn andere runderen.
Bollen Boer Emile Vandervelpen bij enkele van zijn andere runderen.
In een weide gelegen langs de Hulsstraat trof de gepensioneerde landbouwer Emile Vandervelpen (73) zaterdagochtend rond 9.30 uur zijn fokstier levensloos aan. Het nog vrij jonge dier lag met zijn hoofd tussen de "pinnekesdraad", maar vreemder was nog dat in de greppel tussen de weide en een maïsveld wel "water" stond, wat eigenlijk onmogelijk is door de aanhoudende droogte.

"Ik zag de stier levensloos liggen en toen ik dichterbij kwam, zag ik het 'water' in die greppel staan", zegt Emile Vandervelpen. "Op water leek het eigenlijk niet want het was gekleurd, een beetje geelachtig en rook ook wel een beetje. Ik verwittigde meteen de politie en die haalden er op hun beurt de brandweer bij. Die brachten wat verderop in de greppel wat zandzakjes aan om te vermijden dat het goedje verder wegvloeide richting beek. Ook het parket werd op de hoogte gebracht. Het kadaver van de stier werd overgebracht naar de universiteit van Gent, daar zal men nog een autopsie uitvoeren om de doodsoorzaak te achterhalen. Ook een andere koe moest uit de weide, die staat nu onder quarantaine in de stal. Een veearts heeft een bloedstaal genomen, tot de uitslag er is, mag niemand er bijkomen. Als dat beest ook besmet zou zijn, is het mogelijk dat ook zij zal worden afgemaakt."

De civiele bescherming kwam greppels graven om te vermijden dat het goedje zich zou verspreiden.
Bollen De civiele bescherming kwam greppels graven om te vermijden dat het goedje zich zou verspreiden.

Afgesloten containers

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) volgde alles nauwgezet op. "Niet enkel de boer sloeg alarm, ook een wandelaar meldde het probleem. Samen met brandweer, milieu- en noodambtenaar en het labo, dat al een eerste meting deed, werd besloten om de greppel een halve meter uit te graven. Meer dan waarschijnlijk gaat het hier om een lozing. Gelukkig raakte het goedje niet verder dan de bomen een 200 meter verderop. Anders was het mogelijk in de Pepijnbeek geraakt en via de Begijnbeek mogelijk zelfs tot in de Demer. Ook een stuk grond van het maïsveld en de weide werd afgegraven. De vervuilde grond wordt in speciale afgesloten containers in een erkend OVAM-bedrijf opgeslagen. Intussen is gebleken dat het wel degelijk om pesticiden gaat, daarom blijft de Hulststraat uit veiligheid ook afgesloten, want hier komen uiteraard wel wat wandelaars door. Dat zal zo blijven tot het onderzoek volledig is afgerond."


"Er is nu geen direct probleem voor de volksgezondheid, maar we nemen geen enkel risico. Vermoedelijk gebeurde de lozing in de nacht van vrijdag op zaterdag. Wie iets verdachts heeft opgemerkt in de buurt, wordt gevraagd om dit te melden bij politie. Dit kan niet ongestraft blijven. Stel je zo een lozing voor bij regenweer, dan had het goedje wel in de beek en verderop de Demer kunnen bereiken....de gevolgen zouden nog veel erger zijn geweest."


De hulpdiensten waren van 's ochtends vroeg tot zaterdagavond 22.30 uur in de weer om grond af te graven, weg te voeren (zes containers) en af te sluiten.


Emile, die zijn hele leven een boerderij runde en nu na zijn pensioen nog wat runderen fokt omdat hij het niet laten kan, kon de feiten gisteren nog steeds niet vatten.

'Zijn eerste opdracht'

"In godsnaam, wie doet nu zoiets? Gelukkig stond er maar één koe en de dekstier in de wei. Soms staan er meerdere maar ze stonden er alleen om de stier zijn werk te laten doen. Het zou voor hem 'zijn eerste opdracht' zijn."


"Nooit maakte ik zoiets eerder mee. Ik kan mis zijn, maar ik denk eerder dat dit het werk is van een andere boer die zijn spoeivat (al dan niet met verboden producten) gespoeld heeft en hier is komen lozen. Ach, we kunnen er niets meer aan veranderen, maar hopelijk kan men wel de dader achterhalen."Meld een bug