Van Vlasselaer en Kerselaers zetelen voortaan onafhankelijk

Jos Van Vlasselaer.
Bollen Jos Van Vlasselaer.
De bom is eindelijk gebarsten. Nadat Jos Van Vlasselaer en Frans Kerselaers al een paar keren hun rug keerden naar de eigen MGB-meerderheid, hebben ze nu officieel beslist om voortaan als onafhankelijken te zetelen binnen de gemeenteraad. Dat verklaarden ze tijdens de gemeenteraad. Of de gemeente nu onbestuurbaar wordt, is de grote vraag.

"We zijn met het gevoerde beleid niet akkoord", reageert Jos Van Vlasselaer. "Daarom hebben we beslist om voortaan als onafhankelijken te zetelen en geen deel meer uit te maken van MGB." Onder meer het feit dat de burgemeester in een artikel liet uitschijnen dat de bevolking het de twee én de oppositie kwalijk neemt dat het administratief centrum er niet komt, pikken ze niet. "Er zijn heel wat projecten op de lange baan geschoven, zoals de dorpskernvernieuwing en de aanleg van het voetbalplein, omdat dit administratief centrum een te grote druk legde op het budget", aldus Van Vlasselaer. Hoe het nu verder moet? "Wij willen geen ambras binnen de gemeenteraad."


"Of de meerderheid gebroken is, weet ik niet", zegt burgemeester Willy Michiels (MGB). "Ik stel alleen vast dat twee mensen van mijn partij voortaan als onafhankelijken zetelen."


"De voorbije twee jaar hebben we aan de twee kersverse onafhankelijken toch niets gehad", voegt een ander lid van het college eraan toe. "Op belangrijke fractievergaderingen waren ze er niet."


"We kunnen in ieder geval werken", zegt Michiels. "De meerjarenplanning van de gemeente en het OCMW is goedgekeurd. Er zullen nu misschien punten zijn binnen de meerderheid die moeilijk of niet goedgekeurd worden. Maar daar kan een oplossing voor gezocht worden. We leven in een democratie."

Frans Kerselaers.
Bollen Frans Kerselaers.

Onbestuurbaarheid?

"We lijken af te steven op onbestuurbaarheid", reageert fractieleider Roger Verduyckt (Samen.be). "Misschien moet er binnenkort aan gedacht worden om een alternatieve meerderheid te vormen. Ik stel vast dat de leegloop binnen MGB verdergaat. Op dit moment telt de oppositie al meer jaren ervaring dan de meerderheid." (GMA)