Nieuw politiereglement moet overlast en vandalisme aanpakken

Om overlast en vandalisme snel en efficiënt kunnen bestrijden, voeren de gemeentebesturen van de politiezone Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo (BRT) een nieuw, gezamenlijk politiereglement in. Dit reglement voorziet de mogelijkheid om inbreuken effectief te bestraffen met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS).

"De burger ergert zich terecht aan overlast en (kleine) criminaliteit, en verwacht hierop een krachtig optreden van de politie. Een strenge aanpak van milieuoverlast, sluikstorten, afvalverbranding, schadelijke lozingen en geurhinder versterkt de leefbaarheid in onze gemeenten", klinkt het in een gezamenlijke mededeling.


"Tot nu toe had elke gemeente echter een apart reglement. Daar komt nu verandering in, waardoor er wél onmiddellijk kan worden opgetreden, zonder ellenlange gerechtelijke procedures. Grove overtredingen, ernstige nalatigheid of vandalisme zullen onmiddellijk kunnen worden bestraft met een GAS-boete. De overtreder zal wel telkens de mogelijkheid krijgen om zich te verdedigen bij een onafhankelijke GAS-ambtenaar. Deze bepaalt uiteindelijk of er een boete volgt en zorgt ervoor dat deze in verhouding staat tot de aangerichte schade. Het nieuwe reglement voorziet ook in een reeks nieuwe, intergemeentelijke afspraken. "We wonen met steeds meer mensen dichter bij elkaar, en dit vraagt duidelijke afspraken. Het politiereglement garandeert de zondagsrust, veiligheid en nachtrust van onze inwoners. Zo kan gras maaien niet langer op zon- en feestdagen, moeten honden aan de leiband worden gehouden en is vuurwerk verboden zonder vergunning."


Het politiereglement zorgt er bovendien voor dat nachtlawaai kan worden aangepakt en geeft aan dat inwoners hun stoepen sneeuw- en ijsvrij moeten houden. Daarnaast wordt er respect gevraagd voor de kerkhoven en zijn speelbossen, parken en recreatieterreinen niet meer toegankelijk vanaf zonsondergang, en dit om hangjongeren te voorkomen. Het nieuwe politiereglement is vanaf 1 januari van kracht. (SPK)