Aarschot gebruikt nieuw decreet om baanwinkels tegen te houden

Niet alleen Diest wil het aantal baanwinkels inperken langs haar toevalswegen. Ook Aarschot gaat gebruikmaken van het nieuwe decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. "We willen het decreet toepassen op de Liersesteenweg en vermijden dat er grote ketenwinkels bijkomen", zegt Mattias Paglialunga (CD&V), schepen van Lokale Economie. Begijnendijk doet mee, al voorziet het wel de komst van vijf winkels.

De gemeenten waar de provinciebaan N10 doorheen loopt zijn met elkaar in overleg: Aarschot, Begijnendijk, Heist-op-den-Berg, Berlaar en Lier.


"We zijn overeengekomen om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) te laten opmaken", zegt Paglialunga. "Wat het Aarschots grondgebied betreft zullen de bestaande winkels niet verder kunnen uitbreiden, en als ze verhuizen mag er geen andere vestiging in de plaats komen."


"Ook elders op onze wegen nemen we maatregelen. Nieuwe aanvragen voor de Herseltsesteenweg, Diestsesteenweg en Leuvensesteenweg verlenen we geen vergunningen meer. Alleen op de site rond De Witte Molen kunnen bedrijven clusteren."

Begijnendijk doet mee

Begijnendijk gaat mee in de overeenkomst, maar wil dit niet ten koste laten gaan van het ruimtelijk structuurplan en het RUP voor het dorpscentrum dat eerder dit jaar is goedgekeurd.


"Op de Liersesteenweg voorzien we plaats voor winkels. Het gaat enkel om het stuk tussen de Veldstraat en de Haltestraat", zegt schepen van Economie Bob Michiels (MGB). "We hebben onlangs sociaal-economische vergunningen geleverd voor drie nieuwe handelszaken op de steenweg, waaronder een winkel van Paris XL. Een bouwvergunning is nog niet aangevraagd. In een volgende fase zouden er twee winkels bijkomen, met appartementen er bovenop. De bestaande handelaars, zoals Audiomix en Toyota, zullen niet verder dan 15 % mogen uitbreiden. Voorts willen we in het PRUP zekerstellen dat het bos Bieheide groengebied blijft." (VDWT)