Chirojongens leggen eerste stenen voor nieuwe lokalen

OOK VERENIGINGEN ZULLEN ER GEBRUIK VAN KUNNEN MAKEN

Chiroleden en medewerkers van het PAC helpen mee bij de eerste steenlegging van de gemeenschapslokalen.
Foto Mozkito Chiroleden en medewerkers van het PAC helpen mee bij de eerste steenlegging van de gemeenschapslokalen.
De Chirojongens van Sint-Jan in Dworp verhuizen volgend jaar naar nieuwe lokalen, waarvan de bouw net gestart is. Ook andere lokale verenigingen zullen er activiteiten kunnen organiseren. Het gemeentebestuur investeert 750.000 euro, maar de jeugdbeweging wil ook zelf geld inzamelen voor de inrichting.

Chiro Sint-Jan kijkt al even uit naar nieuwe lokalen. De voorbije vijf jaar hadden ze een onderkomen in een leegstaand bedrijfsgebouw van Mobikit in de Vroenenbosstraat, nadat Woonpunt Zennevallei aan de kerk - de vorige locatie van de jeugdbeweging - een sociaal woonproject uitbouwde. Woonpunt Zennevallei en het gemeentebestuur sloten wel een overeenkomst, waardoor de Chirojongens zelf ook kunnen terugkeren naar de kerktoren. Daar is nu immers de bouw van hun nieuwe lokalen van start gegaan.


"We zijn blij dat we inspraak in de plannen gekregen hebben", aldus leiders Pieter Moons en Thijs De Bruycker. "Onze afdelingen zullen er elk een apart lokaal krijgen, iets wat toch wel belangrijk is voor onze werking. De voorbije jaren hebben we wel zoals altijd kunnen ravotten met onze leden. Het gebouw van Mobikit was natuurlijk versleten, maar als het een beetje goed weer is, trekken we toch sowieso de natuur in. We tellen vandaag zo'n negentig leden - een cijfer dat stabiel gebleven is."

Centrale ruimte

Maar de nieuwe lokalen zullen er niet enkel voor de jeugd staan. "Een bewuste keuze", zegt schepen van Jeugd Jo Vander Meylen (CD&V). "Er is ook een centrale ruimte die door andere verenigingen gebruikt zal kunnen worden - de lokalen van de Chiro kunnen perfect afgesloten worden. Er is nood aan ruimte voor verenigingen en daarom is het ook efficiënter om hier meteen gemeenschapslokalen van te maken. Zo organiseren heel wat verenigingen nu ook al activiteiten in de gemeenteschool. Die kunnen misschien in de toekomst ook in de nieuwe lokalen plaatsvinden."

Flexibele indeling

Het gemeentebestuur investeert 750.000 euro in een robuust gebouw. "Er zal een flexibele indeling mogelijk zijn, omdat je natuurlijk nooit weet hoe een vereniging in de toekomst wil werken", zegt Vander Meylen. "Die som lijkt hoog, maar dat heeft ook te maken met de eisen die tegenwoordig gesteld worden. Van isolatienormen tot brandveiligheid en akoestiek: met alles moet rekening gehouden worden, en dat heeft zijn prijs."


Binnen de Chiro werd intussen een beschermcomité opgericht dat ook zal instaan voor het beheer. De jongeren zullen de lokalen samen met het Parochiaal Actie Comité (PAC) beheren. "We willen ook activiteiten organiseren om geld in het laatje te brengen", zegt leider Pieter. "Dan kan met dat geld het gebouw onderhouden worden, of de omgeving ingericht worden. Grote budgetten hebben we niet, maar we willen ons steentje bijdragen."