Nieuw gemeentehuis krijgt groen licht

ACTIECOMITÉ HART VOOR HET PARK GAAT IN BEROEP

De actievoerders van Hart voor het Park betoogden al tegen de plannen van de gemeente.
Ton Wiggenraad De actievoerders van Hart voor het Park betoogden al tegen de plannen van de gemeente.
Het nieuwe dienstverleningscentrum, met onder meer het gemeentehuis, in park Tempelhof heeft groen licht gekregen. Maar buurtbewoners en het actiecomité Hart voor het Park gaan in beroep en halen zo toch nog een slag thuis: het dossier over de gemeenteraadsverkiezingen tillen.

De bouw van het nieuwe dienstverleningscentrum in park Tempelhof stoot al sinds dag één op het nodige protest. Het gebouw met een kostenplaatje van 13,2 miljoen euro zou naast het gemeentehuis ook onder meer de politie, het Sociaal Huis en de bibliotheek huisvesten. Naast het gebouw komt ook een park van drie hectare met zeven hoven. Volgens criticasters is het project te megalomaan voor Beerse en zou de groene long in het centrum te veel aangetast worden. Er werd ooit zelfs een referendum over gehouden en ook al was het overgrote deel tegen, het huidige bestuur drukte de plannen toch door. Ondanks de vele bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, heeft de gemeente nu toch een omgevingsvergunning gekregen.

Een simulatiebeeld van het nieuwe gebouw.
ton wiggenraad repro Een simulatiebeeld van het nieuwe gebouw.

Bijgestuurd

"De bezwaren zijn allemaal behandeld, er zijn bijkomende experten gehoord en we hebben de plannen hier en daar nog wat bijgestuurd", zegt burgemeester Marc Smans (N-VA). "Dat was blijkbaar genoeg om de vergunning toe te kennen."


De beoordeling van het dossier was op veel vlakken positief. Volgens de bestendige deputatie is er wel degelijk rekening gehouden met de omgeving waarin het gebouw komt en met respect voor de erfgoedwaarde van de site Tempelhof. De parkeerdruk die het gebouw met zich mee zou brengen, wordt opgevangen door de voorziene ondergrondse parking. Het gemeentebestuur is tevreden dat het de omgevingsvergunning heeft gekregen. "We gaan de beslissing nu uithangen en dan start een termijn van 35 dagen waarop nog in beroep gegaan kan worden", zegt Marc Smans. "Gebeurt dat niet, dan zou Van Roey kunnen starten met de werken. Er is een bouwtijd voorzien van achttien maanden."


Maar de gemeente mag alvast een kruis maken over het idee dat het nog dit jaar zou kunnen starten met de bouwwerken. Samen met enkele omwonenden is het actiecomité Hart voor het Park van plan om meteen beroep aan te tekenen. "Ons eerste opzet was het dossier over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen", zegt Maria Verbist van het actiecomité. "Zo kan elke partij een duidelijk standpunt innemen en kunnen de inwoners mede op basis daarvan een keuze maken. Maar ook als we het beroep zouden verliezen, zijn we niet van plan er ons zomaar bij neer te leggen. Dan bestaat nog altijd de mogelijkheid om naar de Raad van State te stappen."