Opnieuw brandstichting in Balen?

RECENTELIJK VERSCHILLENDE VERDACHTE BRANDEN IN REGIO

Het heeft gebrand in het natuurgebied in de Buskruitstraat.
Foto Vanderveken Het heeft gebrand in het natuurgebied in de Buskruitstraat.
Dinsdagavond heeft het even gebrand in een natuurgebied op de terreinen van het vroegere PRB aan de Buskruit-straat, op de grens van Lommel en Balen. Er werden drie brandhaarden aangetroffen, waarvan twee op het grondgebied van Lommel. Aangezien er in Balen en omstreken recentelijk heel wat verdachte branden zijn geweest, wordt er onderzocht of er sprake is van brandstichting.

Bij de brand van dinsdagavond kwam het brandweerkorps van Lommel dat van Balen versterken met een tankwagen. Men had de brand snel onder controle, al moest er gisterenochtend nog nageblust worden omdat het weer begon te smeulen. Voorlopig is de oorzaak van de brand nog onbekend, al wordt kwaad opzet niet uitgesloten omdat er in de regio van Mol, Balen en Lommel al een tijdje een pyromaan actief is. "Gezien de voorgaande incidenten, wordt zowat elke brand als verdacht bestempeld", reageert Johan Leysen (CD&V), burgemeester van Balen. "Het resultaat van het onderzoek weet ik nog niet, dus ik kan me er niet over uitspreken of de brand weer aangestoken is of niet. Het is sowieso van een andere orde dan de andere branden die we al gehad hebben - daar ging het duidelijk om brandstichting. Alvorens we het over kwaad opzet hebben, moeten hier eerst alle verschillende sporen dus nog onderzocht worden. Je moet er immers wel mee oppassen om elke brand als verdacht te gaan beschouwen, je mag niet vergeten dat er ook nog accidentele branden zijn." De politie pakte een persoon op die na verhoor weer mocht beschikken. Verdere informatie daaromtrent werd niet vrijgegeven. Er was ook nog een kleine bermbrand. Volgens Peter Vanvelthoven (sp.a), burgemeester van Lommel, vermoedt de politie daar geen kwaad opzet.

"Onaanvaardbaar"

Bij politie en brandweer staat men op scherp na een hele resem verdachte branden in de regio van Mol en Balen. Sinds eind mei ging onder andere een leegstaande woning in de Waterstraat in Mol, de Vlasstraat in Balen en een opslagschuur van een akkerbouwbedrijf in Postel in vlammen op. Ook (bewoonde) panden in het centrum werden al geviseerd. Begin juli brandde de eerste verdieping van Huis Wouters, een beschermd dorpsgezicht, deels uit in het centrum van Balen. Afgelopen weekend waren er opnieuw drie brandstichtingen in het centrum waarbij brandversnellers werden gevonden. "We hopen dat het onderzoek daaromtrent zo snel mogelijk resultaat oplevert. Het is bijvoorbeeld ook nog onduidelijk of het om één of meerdere personen gaat", vervolgt Leysen. "De branden die veroorzaakt worden: dat moet ophouden. Het is onaanvaardbaar, zorgwekkend en het houdt ons uit onze slaap. We moeten zeer waakzaam zijn en ik vraag iedereen om bepaalde tips zo spoedig mogelijk aan de politie te bezorgen."