Mantelzorgers in bloemetjes gezet

Foto Vanderveken

Het thuiszorgteam van het OCMW organiseerde voor de vierde keer een Dag van de Mantelzorger. In vrijetijdsentrum De Kruierie mocht het team een 100-tal mantelzorgers en hulpbehoevende personen verwelkomen. Na een verwelkoming door OCMW-voorzitter Erik Borgmans werd er koffie en thee geserveerd met een lekker stukje taart. Voor de mantelzorgers was dit een geschikt moment om ervaringen uit te wisselen. Vijf vrijwilligers verzorgden gedurende 2 uren een verwenmoment in de vorm van hand- en voetmassages. En dat initiatief viel erg in de smaak want er stond de hele tijd een rij wachtende. Aan het einde van een geslaagde dagkreeg iedereen een bloemetje - een vergeet-mij-nietje - mee naar huis.


(EJM)