KuBa schenkt cheque én trofee aan ALS Liga

Foto Vanderveken

Kunstkring Balen, kortweg KuBa, schonk de opbrengst van een kunst veiling aan de ALS Liga.


Dat KuBa een cheque van 2.500 euro kan schenken aan de ALS Liga is mede te danken aan de veilingmeestercapaciteiten van Raf Jansen, bekend van zijn rol als politieman Dieter in de één-soap Thuis. Balenaar Raf Jansen was meteen bereid die taak op zich te nemen en deed dat dan ook met volle overtuiging. De cheque-overhandiging ging door in het oud-gemeentehuis in de Vaartstraat.


Mia Mahy en Danny Reviers, die de ALS Liga vertegenwoodigden, mochten uit handen van Willy Wagemans en Mieke Ooms (voorzitter en secretaris van KuBa) tevens een prachtige trofee met als benaming "ALS de wereld uit" ontvangen. Schepen van cultuur Wim Wouters hield een gelegenheidstoespraak.


(EJM)