Aanvragen voor ruimtelijke ordening en milieu in één loket

Door het samengaan van de stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunning en de melding ervan wordt de procedure voor een vergunningsverlening erg versneld. Tegelijk worden de bestaande aanvraagprocedures ook aangepast en gedigitaliseerd.


De nieuwe omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken, bijvoorbeeld het bouwen van een (tuin)huis, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het wijzigen van de functie van een gebouw, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling.


Balenaars die van deze versnelde aanvraag omgevingsvergunning gebruik willen maken kunnen contact opnemen met de gemeentelijke bouwdienst, tel. 014/74.40.80, bouwdienst@balen.be, of de gemeentelijke milieudienst, tel. milieudienst, 014/74.40.90, milieudienst@balen.be. (EJM)