Kerk weer in wit zoals vroeger

KOSTPRIJS VAN RENOVATIE EN SCHILDERWERKEN IS 2 MILJOEN EURO

De kerk van Assenede zal na de renovatie weer in het wit geschilderd worden.
JSA De kerk van Assenede zal na de renovatie weer in het wit geschilderd worden.
De Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk in het centrum van Assenede wordt weer wit geverfd, zoals dat vroeger altijd geweest is. Niet naar de zin van iedereen: "In tijden van besparingen kunnen we met ons geld wel andere dingen doen", zegt schepen Dominique Buysse (SamenPlus). Maar voor de schilderwerken wordt de kerk eerst volledig gerestaureerd. Die grote klus zou nog in het voorjaar moeten starten.

De werken aan de kerk van Assenede staan al lang gepland, maar zitten nu eindelijk in een stroomversnelling. Vlaanderen investeert 1 miljoen euro in de restauratie van de kerk van Assenede. Het was wachten op die subsidie, vooraleer het licht in Assenede definitief op groen gezet werd. "De totale renovatie kost dubbel zoveel", zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). "Veel geld, maar de restauratie van de kerk is echt nodig. De oudste delen van onze kerk dateren uit het midden van de dertiende eeuw. Hier en daar is de gevel al gescheurd en ook de buitenzijde van het gebouw verdient dringend een opknapbeurt. Het gaat in dit dossier dan ook om een complete renovatie van daken, muren en glasramen. Daarnaast is er ook sprake van de stabilisering van de funderingen waar nodig."

Tot 100 jaar geleden was de kerk van Assenede wit.
Repro JSA Tot 100 jaar geleden was de kerk van Assenede wit.

Bouwsporen

Het opmerkelijkste aspect in het dossier is ongetwijfeld het feit dat de kerk na de werken weer wit geschilderd wordt. "Uit studies van het architectenbureau en enkele historici is gebleken dat de kerk vroeger altijd wit geweest is", zegt Piet Van Rompu, secretaris van de kerkfabriek. "Tijdens de laatste grote restauratie in 1906 werden de kaleilaag en de kalkverf echter verwijderd, omdat men alle bouwsporen zichtbaar wou maken. Door het weg nemen van die beschermende laag werd de kerk wel plots blootgesteld aan de weersomstandigheden. Dat heeft het gebouw geen goed gedaan. Onze kerk is er dramatisch op achteruit gegaan. Door de kerk opnieuw wit te kaleien slaan we twee vliegen in één klap. De kleur is historisch correct en biedt optimaal bescherming. Door de kaleitechniek blijven alle bouwtechnische ingrepen die ooit werden doorgevoerd zichtbaar. Zo kan iedereen duidelijk zien hoe ramen en deuren in de loop van de eeuwen aangepast werden. De kleur van de toren blijft wel behouden. Om esthetische redenen."

Kerkplein verfraaien

Niet iedereen staat te springen om het plan de kerk weer in het wit te schilderen. "Gewoon omdat dit vroeger ooit zo geweest is?", vraagt schepen Dominique Buysse (SamenPlus) zich af. "Zelfs de oudste mensen uit ons dorp, weten niet meer dat de kerk ooit wit was. In tijden van besparingen kunnen we met ons geld andere dingen doen, dan de kerk wit schilderen. De restauratie moet gebeuren, maar met het geld van die schilderwerken betalen we beter andere dossiers."


Hoe dan ook: de werken starten in mei of juni. De gemeente wil de werken aan de kerk ook aangrijpen om het plein rond de kerk te verfraaien. De klemtoon zal daarbij vooral liggen op het aanbrengen van meer groen. Hoe lang de kerk precies in de steigers zal staan is nog niet duidelijk.