Gierzwaluwen leggen restauratie kerk stil

BESCHERMDE VOGELSOORT MAG NIET GESTOORD WORDEN IN BROEDPERIODE

De Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk staat al in steigers. Tijdens de opbouw van de stellingen zijn vijf nesten van gierzwaluwen ontdekt. Tot 1 augustus liggen de werken daardoor stil.
Anthony Statius De Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk staat al in steigers. Tijdens de opbouw van de stellingen zijn vijf nesten van gierzwaluwen ontdekt. Tot 1 augustus liggen de werken daardoor stil.
De restauratiewerken aan de Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk in het centrum van Assenede zijn stilgelegd omwille van broedende gierzwaluwen. "De gierzwaluw is een beschermde vogelsoort en mag niet gestoord worden in de broedperiode", zegt Steven Laureys van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De werken worden pas hervat op 1 augustus.

PIT, de aannemer die instaat voor de restauratie van de Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk in Assenede, is onlangs gestart met de opbouw van de stellingen aan de zuidgevel van de kerk. Tijdens die opbouw zijn een vijftal nesten van gierzwaluwen aangetroffen. Minstens twee daarvan worden momenteel door de gierzwaluwen gebruikt als broedplaats. Omdat de gierzwaluw een beschermde diersoort is, nam de gemeente contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos.


"De nesten mogen inderdaad niet vernield of verplaatst worden", zegt Steven Laureys van het ANB. "Ze bevinden zich op de kerkmuur, net onder de dakgoot. Gierzwaluwen vliegen bijna constant en hun poten zijn niet ontwikkeld om te stappen. Zij moeten dus een soort crashlanding maken op de plek waar ze moeten zijn. Daarom is ook de bovenste laag van de stelling afgebroken, want die blokkeerde de aanvliegroute van de volwassen vogels. In onderling overleg met de kerkfabriek, aannemer PIT en architectenbureau Avapartners, is beslist de werken niet meer op te starten voor 1 augustus, het einde van de broedperiode. Aanvankelijk is er nog gekeken om een alternatieve planning op te stellen, maar dat bleek niet rendabel."

Foto Natuurpunt

Gescheurde gevel

Vlaanderen investeert 1 miljoen euro in de restauratie van de kerk in het centrum van Assenede. De totale restauratie kost dubbel zoveel, maar is wel nodig. De oudste delen dateren uit het midden van de dertiende eeuw. Hier en daar is de gevel gescheurd en ook de buitenzijde van het gebouw heeft dringend een opknapbeurt nodig. Het gaat om een complete restauratie van daken, muren en glasramen. Daarnaast wordt de fundering waar nodig verder verstevigd. Tijdens de werken krijgt de kerk ook een witte kaleilaag die de muren moet beschermen. Die kaleilaag is historisch te verantwoorden, want de kerk was voor 1906 altijd wit.


De werken aan de kerk nemen normaal gezien vijfhonderd kalenderdagen in beslag. "Die planning schuift nu een paar maanden op en daardoor zal ook het kostenplaatje oplopen", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). "Maar al bij al zal dit wel meevallen, want de officiële werken waren nog niet gestart. Volgende week woensdag is er een werfvergadering en dan zullen we bekijken wat die meerkosten zullen zijn. Aannemer PIT heeft intussen aan de kant van de parking de werfinrichting wat verkleind en de stelling aan de zuidgevel afgeschermd."