"Oorlogsdagboek is een uniek document"

HEEMKRING EN VLIET PUBLICEREN VERHAAL VAN OPGEËISTE ARBEIDER UIT 1918

Michel Coene, voorzitter van vzw Vliet, en Krispijn Hautekeete die het dagboek van Boekhoutenaar Louis Goossens wekenlang ontcijferde.
Anthony Statius Michel Coene, voorzitter van vzw Vliet, en Krispijn Hautekeete die het dagboek van Boekhoutenaar Louis Goossens wekenlang ontcijferde.
Het Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten en vzw Vliet uit Boekhoute brengen een uniek oorlogsdagboek uit 1918 uit. "Als een ware reporter beschreef Louis Goossens hoe hij 1918 voor de Duitsers aan de spoorlijn moest werken. Een uniek tijdsdocument dat vertelt over het leven net achter het front tijdens WOI", zegt Krispijn Hautekeete van vzw Vliet, die wekenlang het boekje ontcijferde.

"Het begon allemaal met een vaag document uit de archieven van Assenede", vertelt Michel Coene, de voorzitter van vzw Vliet, die zich bezighoudt met het archiveren van filmmateriaal uit de regio. "Daarin werden een groepsfoto van een groep opgeëiste arbeiders uit Boekhoute en een dagboek van een van hen, een zekere Louis Goossens, vermeld. Na lang zoeken vond ik vorig jaar Louis' enige nog levende kleinzoon Armand Goossens. Het dagboekje van zijn grootvader lag al die tijd op zolder van het huis waar de familie Goossens altijd gewoond heeft. Het bleek om een deel van het dagboek te gaan, zestig pagina's, die de periode tussen 19 mei en 15 augustus in Kortemark beschreef. Afgelopen zomer ontdekte Armand een tweede deel op zolder, nog eens zestig pagina's over de periode van 16 januari tot 24 februari, toen Louis in Tielt zat. Mijn collega Krispijn Hautekeete is dan aan de slag gegaan om alles minutieus te gaan ontcijferen."

De foto van opgeëiste arbeiders, waarmee de bal aan het rollen ging, met Louis Goossens tweede van links achteraan.
Anthony Statius De foto van opgeëiste arbeiders, waarmee de bal aan het rollen ging, met Louis Goossens tweede van links achteraan.

Oud Nederlands

"Hier is heel wat engelengeduld aan te pas gekomen", zegt Krispijn. "Louis Goossens had alles neergeschreven in potlood en vele zinnen waren vervaagd. Het Nederlands van toen verschilt ook heel wat van onze hedendaagse variant. Toen schreef men ook hoe men sprak, dus zonder leestekens en dat vormde soms ellenlange zinnen waar kop noch staart aan te krijgen was. Ik heb er een aantal weken iedere avond met de loep op gezeten, maar eens ik zijn stijl doorhad, vlotte het wel en zo kroop ik op den duur in het hoofd van Louis."


"Het is allemaal in echte reporterstijl geschreven", gaat Krispijn verder. "Je gaat als het ware met Louis op verkenning door het Etappengebied. Vele dagboeken beschrijven het leven aan het front, maar er zijn maar weinig documenten teruggevonden over de gedwongen arbeid achter de frontlinie. In Tielt werkte Louis aan de spoorlijn en hij beschreef alles wat hij zag, hoorde en zelf ging uitzoeken. Dit is pure non-fictie en geen vermakelijke lectuur. Hij beschrijft bombardementen, schrijnende taferelen van de slavenarbeid of gesprekken met een vrouw wiens man werd gefusilleerd. Ook zijn eigen gedachtegang, zijn angsten en besognes komen aan bod en alles met een zweem van patriottisme en royalisme. Maar alle feiten die hij beschrijft hebben we nagetrokken in verschillende archieven en alles klopt tot op de dag en het uur. De verhalen uit het boekje zijn dus zeker betrouwbaar. Louis schreef ook echt iedere dag en dit alles in het geniep na zijn werkuren, onder het gedimde licht van een olielamp. Mochten de Duitse soldaten dit ooit gevonden hebben, dan kon dat zeker zijn vel kosten."


Het oorlogsdagboek wordt op vrijdag 14 november om 19.30 uur officieel voorgesteld in zaal De Kring in Boekhoutedorp. Aan de hand van een filmpje wordt het dagboek tot leven gebracht, er wordt uitleg gegeven over de transcriptie en er worden enkele fragmenten voorgelezen. Afsluitend is er een drankje. Het boekje werd in beperkte oplage gedrukt van 1.000 stuks en kost 10 euro. Meer info via info@vliet.be en www.vliet.be.