Voor- en bijzitters die niet opdagen krijgen minstens 250 euro boete

Geert De Rycke
Wie aangeduid werd als bijzitter of voorzitter van een stembureau, kan zondag maar beter opdagen. 

"Wie niet komt opdagen en ook geen wettige reden heeft om afwezig te zijn, zal een voorstel tot minnelijke schikking aangeboden krijgen", zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde. Dat wil zeggen dat je dan een boete van minstens 250 euro in de bus zal krijgen. "Wie niet ingaat op dat voorstel tot minnelijke schikking, zal gedagvaard worden in de correctionele rechtbank." En dan kunnen de straffen uiteraard snel oplopen.