Vijverbeek kroont zich tot 'School met beste klimaat'

Foto Mozkito

De basisschool Vijverbeek kreeg zopas de titel 'School met het beste klimaat' uitgereikt door het gemeentebestuur. De school wint een duurzaam schoolfeest ter waarde van 2.000 euro. De leerlingen trokken alvast naar het gemeentehuis om te vertellen wat ze het voorbije schooljaar allemaal gerealiseerd hebben.


Vijverbeek ijvert al langer voor een veiligere schoolomgeving. De schoolcampus bevindt zich aan de gewestweg N285. "We zijn ervan overtuigd dat er meer kinderen met de fiets of te voet zouden komen, als de schoolstraat veiliger zou zijn", luidde het.


(WDS)