Schoolbuurten worden veiliger en opvallender

De schooldirectie en het gemeentebestuur zijn tevreden over de nieuwe wegmarkering die de nabijheid van een school aanduidt.
Mozkito De schooldirectie en het gemeentebestuur zijn tevreden over de nieuwe wegmarkering die de nabijheid van een school aanduidt.
De schoolomgevingen in Asse beschikken sinds gisteren over kleurrijke en vrolijke markering die weggebruikers attent moet maken op de aanwezigheid van kinderen.

Tegelijk nam de gemeente ook enkele veiligheidsmaatregelen. Zo wordt de Mollestraat ingericht als fietsstraat.


De nieuwe wegmarkering maken deel van het Octopusplan van de Voetgangersbeweging. Naast de bekende Octopuspaal, wordt nu ook opmerkelijke markering op het asfalt aangebracht. Het initiatief wordt straks in heel Vlaanderen uitgerold, maar Asse kreeg de primeur. "Naast de Octopus-markering hebben we ook beslist om in de Mollestraat een fietsstraat in te voeren", zegt schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open VLD). "Op het traject tussen de N9 en de school genieten fietsers altijd voorrang. Een wegversmalling aan de schoolingang moet wachtende ouders dan weer meer ruimte bieden."

Stoeptegels

Het gemeentebestuur start aan kleuterschool 't Klimmertje ook een proefproject. "Hier leggen we educatieve stoeptegels aan", zegt de schepen. "De vrolijke tegels in verschillende thema's brengen een duidelijke boodschap over aan kleuters. Zo kan je aan het zebrapad een tegel aantreffen met de tekst 'Oversteken doen we op het zebrapad'."


De maatregelen komen er overigens na een grote bevraging bij de ouders. "We hebben de ouders gevraagd welke de gevaarlijke punten zijn onderweg naar school. Stelselmatig zullen we nu ingrijpen. Voor elke school hebben we alvast een gepersonaliseerde folder laten maken met de nodige tips en regels voor meer veiligheid aan de schoolpoort."