Oppositie ziet 'verdoken belastingverhoging'

Oppositiepartij Zellik-Relegem vreest dat het gemeentebestuur van Asse een stiekeme belastingverhoging doorvoert via de verplichte huisvuilzakken. Bevoegd schepen Jan De Backer (CD&V) ontkent met klem.

Oppositieraadslid Erik Beunckens merkt op dat de nieuwe huisvuilzakken van de gemeente Asse niet langer een volume van veertig liter hebben, maar slechts vijfentwintig liter. "Een simpele rekensom leert ons dus dat er vijftien liter nuttig volume per zak verloren gaat", aldus Beunckens. "Waar men vroeger vijf huisvuilzakken nodig had om tweehonderd liter afval kwijt te geraken, heeft men er nu acht nodig voor eenzelfde hoeveelheid afval. Toch blijft de prijs per zak gelijk. Dat betekent dat er een verdoken belastingverhoging van liefst zestig procent doorgevoerd wordt."


Volgens schepen Jan De Backer, bevoegd voor het afvalbeleid, berust alles op een misverstand. "We hebben inderdaad nieuwe en stevigere huisvuilzakken laten maken", zegt hij. "De producent heeft - zonder ons medeweten - de inhoud verkleind. We hebben die firma in gebreke gesteld, want die kleinere zak was niet afgesproken. Voor de mensen die al kleinere zakken gekocht hebben, zoeken we nu een oplossing." (WDS)