Geslaagd dankzij beperkte uitgaven

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT ASSE

Het gemeentebestuur vernieuwde in de voorbije legislatuur tal van pleintjes. De pleintjes werden fraaier maar tellen vaak minder parkeerplaatsen, zoals hier aan de Koensborre.
Foto Mozkito Het gemeentebestuur vernieuwde in de voorbije legislatuur tal van pleintjes. De pleintjes werden fraaier maar tellen vaak minder parkeerplaatsen, zoals hier aan de Koensborre.
De meerjarenplanning in Asse werd gelimiteerd omdat de budgettaire ruimte zeer beperkt was. Het gemeentebestuur wilde de schuldgraad afbouwen en bovenal een oplossing vinden voor het plaatsgebrek in de lagere scholen.

GELUKT

1Bouw nieuwe brandweerkazerne.

De oude brandweerkazerne in de Arsenaalstraat moest verdwijnen voor de komst van het Hopmarktproject. Op de Asphaltco-site verrees een nieuwe kazerne, goed voor een investering van 12 miljoen euro. De nieuwe kazerne werd in 2014 geopend en de investering werd intussen terugbetaald door de brandweerzone.

2Capaciteitstekort in scholen aanpakken.

Het zwaartepunt van het investeringsbudget lag in de scholen. Het enorme capaciteitstekort werd aangepakt met de uitbouw van de lagere scholen in Walfergem, Zellik en Relegem. De gemeente investeerde 5 miljoen euro in nieuwe schoolgebouwen. De gemeente kreeg 2 miljoen van die investering terugbetaald via subsidies.

3De oprichting van een jeugdcentrum.

Het voorbereidende werk voor dit jeugdcentrum werd nog voor 2012 opgestart. Bij de opstart van de nieuwe legislatuur in 2013 was er de plechtige opening. Het nieuwe jeugdcentrum kreeg de naam 't Jass en bevindt zich op de Asphaltco-site. Ook jeugdhuis 't Bronneke verhuisde mee.

4De belastingen worden niet verhoogd.

In Asse bedraagt de personenbelasting 6 procent terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 7,2 procent is. De opcentiemen op onroerende voorheffing, beter bekend als het Kadastraal Inkomen, bedragen 598. Ook dat is fors minder dan het Vlaamse gemiddelde. De belastingdruk ligt in Asse lager dan in alle buurgemeenten.

5Loketten gemeentehuis klantvriendelijker maken.

Het onthaal en de inkombalie van het gemeentehuis werden tijdens deze legislatuur helemaal in een nieuw kleedje gestopt. De diensten weken daarom tijdelijk uit naar het Credimo-gebouw. In het voorjaar werd de vernieuwde inkomhal voorgesteld waardoor de dienstverlening efficiënter moet verlopen. Kostprijs: 900.000 euro.

6De herinrichting van pleintjes.

Hier scoort het gemeentebestuur goed want zowel het pleintje voor het Oud Gasthuis als de Markt werden vernieuwd. Daarnaast werden ook andere plekjes verfraaid zoals het Sint-Hubertusplein in Asse-ter-Heide, het Koensborreplein en het pleintje tegenover de Vijverbeek-school. De herinrichtingswerken aan het kerkplein in Mollem zijn nog aan de gang.

7Vernieuwing van de begraafplaatsen.

Dit plan is grotendeels uitgevoerd. Zowel de begraafplaatsen in Asse-centrum, Asse-ter-Heide en Asbeek werden opgesmukt. In Asbeek werd zelfs een nieuwe parking aangelegd. De werkzaamheden aan het kerkhof in Mollem zijn nog bezig.

8Zonevreemde gebieden aanpakken.

Het bestuur zette fors in op het aanpakken van zonevreemde gebieden via ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup's). Een opmerkelijk rup werd opgemaakt in Zellik. Een groot deel woningen, tussen de brug van de ring en de voormalige Arzoni-winkel, lag in industriezone. Daardoor kon bijvoorbeeld de plaatselijke apotheker geen aanpassingswerken aan zijn winkel uitvoeren. Dankzij de goedkeuring van het rup kan dat in de toekomst wel.

9Aankoop gronden Asphaltco-site.

De gemeente kocht de laatste twee huisjes op de Asphaltco-site en liet die afbreken. In de plaats werd een Finse piste aangelegd. Ook andere gronden werden verworven. De gemeente verleende intussen een recht van opstal aan de Regie der Gebouwen. In de toekomst komt op deze site ook het nieuwe vredegerecht, het parketgebouw en een politiecommissariaat.

10Herinrichting van de Pontbeek.

De herinrichtingsplannen voor de Pontbeek beperkten zich tot het doodlopende stuk nabij de grens met Brussel. Niet onlogisch, want het andere, drukkere deel valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. De twee betonstroken met telkens twee rijvakken werden voor de helft afgesloten. Het aantal rijvakken werd daardoor gehalveerd en de vrijgekomen betonstrook wordt nu als fietspad gebruikt.

11Afbraak vredegerecht.

Het voormalige vredegerecht verdween vorig jaar onder de sloophamer. In de plaats wordt een kleine groene long gecreëerd met een parkfunctie. Het groen sluit aan op het Gemeenteplein en de Hopmarkt waar ook honderden bomen werden aangeplat.

12Fietssnelweg naar Brussel.

De gemeente speelde een hoofdrol in het realiseren van de OMAB-route, die Opwijk, Merchtem en Asse met Brussel verbindt. De fietssnelweg werd gerealiseerd langs de spoorlijn. Momenteel zijn er nog werken aan de gang om een fietssnelweg aan te leggen aan de Pontbeek.

13Ruimtelijk uitvoeringsplan Kerremans.

Een groot gebied van deelgemeente Zellik, dat vroeger vooral bedrijven bevatte waaronder de zwaar vervuilde site Stillemans, staat nog altijd ingekleurd als industriezone. Het bestuur stelde een ruimtelijk uitvoeringsplan op om het hele gebied om te zetten in woonzone. Samen met projectontwikkelaar Matexi wordt nu werk gemaakt van een woonproject.

NIET GELUKT

1De schuldenlast wordt afgebouwd.

Door de vele investeringen was de schuldenlast in 2012 opgelopen tot 1.638 euro per inwoner. Het gemeentebestuur wilde dat cijfer laten dalen, maar in 2014 steeg de schuldlast tot 1.986 euro per inwoner. Vorig jaar werd het cijfer teruggeschroefd tot 1.606 euro maar dat is nog altijd geen significante daling in vergelijking met het begin van de legislatuur.

2Sluipverkeer tegengaan.

Omdat de gewestwegen N9 en N285 elke dag verstikt worden door duizenden auto's, zoeken steeds meer automobilisten sluipwegen op. Het gemeentebestuur nam tal van maatregelen om de sluiprijders uit de woonkernen te weren. Op sommige plaatsen, zoals in de Notstraat en de Bergestraat, werd gewerkt met LED-borden waardoor er tijdens spitsuren eenrichtingsverkeer van kracht is. Die maatregelen helpen wel, maar het aantal auto's is te omvangrijk en vaak verplaatst het sluipverkeer zich naar andere straatjes.

3Bouw nieuwe kunstenacademie.

Het bestuur liet een voorstudie opmaken voor de bouw van een kunstenacademie want de huidige gebouwen zijn verouderd. Uit die studie bleek al snel dat dit bouwproject het financiële draagvlak oversteeg waardoor de plannen geschrapt werden.

4Voltooien van het Hopmarktproject.

De plannen voor het omstreden Hopmarktproject werden in 2014 van tafel geveegd na een juridische strijd die gewonnen werd door het actiecomité AHA. Er is voorlopig nog geen uitsluitsel wat nu de definitieve toekomst is voor de Hopmarkt. In afwachting werd het plein wel verfraaid en heraangelegd maar de ondergrondse parking en de flatgebouwen stierven een stille dood.

5Meer ANPR-camera's plaatsen.

Momenteel hangen er in Asse 8 ANPR-camera's, verspreid over de centra van Zellik en Asse-centrum. Het bestuur wilde de camera's vernieuwen en ook bijkomende exemplaren plaatsen, onder andere aan de afvalstraatjes waar men sluikstorters hoopte te betrappen. Die investering is uiteindelijk niet gebeurd.

6Nieuwe bestemming voor Den Horinck.

Nog in Zellik wordt een nieuwe toekomst gezocht voor het voormalig cultuurcentrum Den Horinck en de omliggend gemeentelijke gebouwen. Tot een concreet plan kwam het vooralsnog niet. Het huidige bestuur wil in de Noorderlaan een nieuwe polyvalente zaal bouwen voor verenigingen.

7Vernieuwing van containerparken.

Het gemeentebestuur wilde de twee containerparken vernieuwen en herinrichten met ondergrondse afvalcontainers. In het nieuwe containerpark in Zellik wordt aan die wens voldaan, maar het containerpark in de Putberg, in Asse-centrum, moest het stellen met enkele verbeteringswerken. (WDS)