Ezelsruggen in Schermershoek en Velm

Het gemeentebestuur van Asse gaat extra ezelsruggen plaatsen aan de wegversmallingen in de Schermershoek en Velm in deelgemeente Mollem. Veel autobestuurders rijden over het fietspad en het voetpad als ze, aan de versmalling, een tegenligger willen kruisen. Daardoor komt de veiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar. Tussen het trottoir en de rijweg worden daarom ezelsruggen geplaatst die de zwakke weggebruiker moeten beschermen. Tegelijk wordt aan de wegversmalling ook een parkeerverbod aangebracht. (WDS)