Dit panorama blijft nog even betonvrij

PLANNEN VOOR FIETSVERBINDING VERDWIJNEN IN DE IJSKAST

De wandelweg kronkelt tussen velden en weides. De plannen om er een fietsverbinding van te maken in beton, blijven nu even liggen na de vele klachten van onder meer buurtbewoners.
Foto Mozkito De wandelweg kronkelt tussen velden en weides. De plannen om er een fietsverbinding van te maken in beton, blijven nu even liggen na de vele klachten van onder meer buurtbewoners.
Het landelijke aardewegje tussen Asse-ter-Heide en de Putberg - door wandelaars geroemd als mooiste veldweg van Asse - wordt vooralsnog niet vol beton gestort. Het gemeentebestuur heeft het dossier in de koelkast gestopt en wil eerst de 38 bezwaarschriften tegen de plannen bekijken.

Het gemeentebestuur maakte vorig jaar bekend dat er plannen zijn om drie landbouw- en veldwegen te verharden met beton. Dat moet een vlotte en veilige verbinding voor fietsers opleveren. Het gaat om wegjes aan het Heierveld (Walfergem), de Kouter (Mollem) en de veldweg tussen de Assestraat in Terheide en de Putberg in Asse. De verharding in beton van liefst drie meter breed komt er op vraag van Groen-raadslid Edward Van Keer, zelf ook een fervent fietser. De eerste twee projecten lokten weinig protest uit, maar op de geplande betonnering van het aardewegje tussen Asse-ter-Heide en de Putberg werd wel met veel verontwaardiging gereageerd door buurtbewoners en wandelaars.


Er werd een online petitie gelanceerd om de plannen alsnog te stoppen, en blijkbaar heeft het verzet ook resultaten opgeleverd. In het gemeentehuis kwamen 38 bezwaarschriften binnen van inwoners en natuurverenigingen. Binnen het college van burgemeester en schepenen werd daarop beslist om de verharding van het aardewegje nog even uit te stellen. Het college wil de bezwaarschriften eerst onderzoeken. "Voor de projecten in Mollem en Walfergem hebben we al een aannemer aangeduid die eerstdaags kan beginnen", meldt schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open Vld). "Voor Asse-ter-Heide gaan we alle mogelijkheden nog eens overlopen. Ik blijf alvast voorstander van een alternatieve fietsverbinding, zodat de fietsers niet langs de gevaarlijke N9 moeten rijden. Om de tien meter heb je daar een uitrit van een woning, dus dat is echt geen alternatief. Mijn zoontje werd onlangs aangereden op het fietspad langs de N9 - gelukkig zonder erg. Maar het toont wel aan dat die uitritten de veiligheid van fietsers in gevaar brengen."

Verdeeld college

Binnen het college is evenwel niet iedereen het daar mee eens. Schepen van Openbare Werken Jan De Backer (CD&V) is gekant tegen de betonnering. "Als zo veel mensen tegen die verharding zijn, dan moeten we daar toch eens naar luisteren", vindt hij. "De administratie zal nu alle klachten onderzoeken en ze objectief beoordelen. Het valt ook op dat veel mensen die zelf niet in de buurt wonen, het wegje ook landelijk willen houden. En ook Velt en Natuurpunt zijn tegen de verharding."


En dus verdwijnt het dossier in de koelkast. "We wachten op onze administratie om een nieuw voorstel uit te werken en dan zal het college daarover beslissen", aldus De Backer. "We kunnen de landweg ook verbeteren zonder verharding. En intussen kunnen we ijveren voor een veilig fietspad langs de N9."