Oude woningen Ter Heide worden gesloopt

De 108 duplexen in de wijk Ter Heide in As zijn aan vernieuwing toe en worden afgebroken. Sociale Huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak kiest voor duurzaam en comfortabele woningen. Onderzoek toont aan dat zelfs een grondige renovatie niet voldoende zou zijn om aan de huidige kwaliteit- en comfortnormen te voldoen. Daarom kiest Nieuw Dak om de bestaande duplexen gefaseerd af te breken en nieuwbouw te plaatsen.


"Deze keuze is heel ingrijpend, niet in het minst voor de huurders", beseft men bij Nieuw Dak. De werken gebeuren in verschillende projecten. Het eerste project is de afbraak van 20 duplexen. Nieuw Dak start hier ten vroegste eind 2018 mee. De huurders van deze duplexen verhuizen definitief of tijdelijk naar een andere woning van Nieuw Dak. Om de bewoners zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden, zal Nieuw Dak zitdagen organiseren in buurthuis Scherpenheuvel in As.


(GBO)