Gemeente zet in op 'natuurinclusief bouwen'

Door de verstedelijking en onze manier van bouwen staat de natuur onder sterke druk. Gebouwen worden steeds energiezuiniger. Dat is een positieve evolutie, maar daardoor verdwijnen wel de kieren en spleten van de gebouwen. Die openingen vormen vaak nestgelegenheden voor heel wat soorten, zoals de huismus, de gierzwaluw en vleermuizen. Door slimme ingrepen in het ontwerp van een gebouw kunnen kansen gecreëerd worden voor heel wat soorten die graag in de bebouwde omgeving vertoeven.


Bij toekomstige projecten zal het gemeentebestuur in de ontwerpfase steeds een natuurtoets doorvoeren. Waar mogelijk en waar deze ingrepen nuttig kunnen zijn, zullen ze in het ontwerp geïntegreerd worden. Daardoor vormen ze één geheel met het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn zwaluwnesten, vleermuiskasten, een groendak, groene gevels... Naast de waarde voor de natuur die deze ingrepen inhouden, hebben ze soms ook positieve effecten op de waterberging en hebben ze een milderende invloed op de warmte-eilanden die ontstaan in bebouwde ruimtes. (WDH)