Aanleg fietspad duurt tot 1 december

Er zijn op 2 oktober kleine werken van start gegaan in de Moerenstraat in Arendonk. Het stuk weg tussen brug 4 en het fietspad van Arendonk naar Mol-Postel wordt heraangelegd met een fietspad. Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt de helft van de rijbaan ingenomen als werfzone.


De werkzaamheden duren nog tot 1 december. Tot dan kan het verkeer enkel beurtelings de werfzone passeren. Tijdens piekmomenten zal dat gebeuren met de hulp van verkeerslichten. (TJW)