A Cry for Peace Around the World

Aandacht... aandacht. Bellemannen aller landen, verhef jullie stem en laat ons trots en eensgezind roepen ter nagedachtenis van zovele dappere mannen en vrouwen.


Zij verdienen onze lof en eerbetoon, nu wij het einde van de 'Groote Oorlog' herdenken.


Zij blijven allen en elk op zich in onze herinnering gegrift.


Geloof en hoop is wat wij nodig hebben, voor de eenheid van alle volkeren en alle naties, opdat alle mensen, waar dan ook, elkaar als broers en zusters behandelen.


Moeder aarde is gul en mild voor al wat leeft, als we haar rijkdom ook eerlijk verdelen.


Bossen en rivieren, gebergtes, zeeën en zonovergoten stranden zetten niet aan tot machtswellust of een bloedige oorlog, tot en wapenwedloop of de zinloze dood van jonge mensen.


Laat ons wereldwijd geloven en vertrouwen, laat ons samen aan een vredevolle wereld bouwen en laat het nooit meer oorlog zijn.


Men zegge het voort!


(CDR)