Werken Noorderplaats en Noorderlaan lopen vertraging op

Na de ondergrondse werken aan het Operaplein lopen nog twee projecten van de Noorderlijn, waarmee onder meer het Eilandje en de Luchtbal door tramlijnen worden ontsloten, vertraging op. De fasewissel aan de Noorderplaats is verschoven naar 21 februari én het is zo goed als zeker dat ook de werken aan de Noorderlaan niet tijdig klaar zullen geraken.

Het weer stuurt de timing van de werken aan de Noorderplaats, de aansluiting van de Leien met de Londenstraat, in de war. De aangekondigde fasewissel is uitgesteld naar 21 februari omdat het door de aanhoudende koude niet mogelijk is om te asfalteren en de bomen aan te planten.

London Tower

Met de nieuwe fase verschuift de werfzone naar de zijde van de London Tower. In deze fase legt de aannemer het nieuwe voet- en fietspad aan en de rijstroken richting zuiden. Tegelijkertijd gaat er ook een stuk van het Hardenvoortviaduct in werf. De rijstroken richting Leien worden vanaf dan heraangelegd.

Te koud

Volgens ATV ziet het ernaar uit dat ook de heraanleg van de Noorderlaan, die nu twee jaar onderweg is, eveneens vertraging oploopt en dus de timing van de oplevering van begin maart niet zal halen. Opnieuw zijn de weersomstandigheden de spelbreker. Zo bleek het de afgelopen tijd te koud om een nieuwe toplaag asfalt aan te leggen. Ook de aanplanting van 250 nieuwe bomen op de Noorderlaan heeft vertraging opgelopen.


Vorige week vrijdag maakte de stad bekend dat de ondergrondse werken aan het Operaplein langer duren dan gepland. Er is sprake van een vertraging van elf maanden. Sinds juni vorig jaar is er omwille van die werken een "knip" in de Leien ter hoogte van de Teniers- en Rooseveltplaats, waardoor daar geen noord-zuidverkeer mogelijk is. (BJS)