Werken aan IJzerlaanbuurt zijn na 3 jaar klaar

Na drie jaar zijn de werken aan de IJzerlaan en omgeving klaar. Er kwam een nieuwe fietsbrug, de IJzerlaan zelf werd heraangelegd en er werd een nieuw kanaal tussen het Lobroekdok en het Asiadok aangelegd, onder meer met het oog op de Oosterweelverbinding.

De oude IJzerlaanbrug moest verdwijnen in het kader van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de verbreding van de vaargeul. Omdat er geen ruimte was voor een hogere wegbrug voor alle vervoersmiddelen, werd gekozen voor een nieuwe fiets- en wandelbrug en kwam er aan beide zijden van het Albertkanaal ruimte vrij voor stadsontwikkeling. Aan de zuidkant werd de grijze vlakte die de IJzerlaan was opnieuw aangelegd met meer groen en brede fietspaden en rechtstreeks aangesloten op de Slachthuislaan. Aan de noordkant, in Merksem, werd en wordt werk gemaakt van groene ruimte.


Aangezien de Oosterweelverbinding het viaduct van Merksem zal vervangen door een sleuf en tunnels, moet de verbinding tussen het Lobroekdok en het Albertkanaal wijken en was er een nieuw kanaal nodig om het water in het Lobroekdoek - afkomstig van de Antwerpse ring en een waterzuiveringsstation - te laten afvloeien. Dat nieuwe kanaal leidt naar het Asiadok. Nog ter voorbereiding van Oosterweel werd ook een nieuwe 250 meter lange leidingenkoker gegraven onder de Antwerpse ring en de Vaartkaai.


"De werken die hier gerealiseerd werden, zijn cruciaal voor het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal", stelt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). "Maar met deze heraanleg hebben we ook belangrijke nieuwe kansen gegrepen voor de transformatie van dit deel van de stad en voor de mobiliteit in Antwerpen."


Het einde van de werken wordt zaterdag 8 september gevierd met een groot feest voor de buurt, dit in samenwerking met de Damse Feesten. Vanaf 10 uur zijn er gratis activiteiten voor groot en klein in de omgeving van de Slachthuislaan, IJzerlaan en aan de overzijde van de fietsbrug in Merksem.


(BJS)