Vrouwen flankeren Kris Peeters op CD&V-lijst

De Antwerpse CD&V kiest naast kopstuk Kris Peeters voor schepen Caroline Bastiaens (41) en kamerlid Nahima Lanjri (49) in de top-3 van de gemeenteraadslijst. Wie van hen nummer 2 en 3 wordt, dat moet het lokaal partijbestuur nog beslissen. Toch lijkt Bastiaens, die als schepen van Cultuur Philip Heylen afloste, over de beste kaarten te beschikken voor de tweede plek.


Antwerps CD&V-voorzitster Ariane Van Dooren wil niet vooruitlopen op de verdere invulling van de lijst. "We voeren momenteel de nodige gesprekken en daar zullen we te gepasten tijde over communiceren." Voor de CD&V-jongeren valt het nieuws minder fijn. Ze wonden er eerder dit jaar geen doekjes om dat ze graag iemand in de top-3 wilden. Buiten de top-3 ligt het niet bepaald voor de hand dat je wordt verkozen. CD&V moet al om en bij 10 procent halen voor vijf zetels. En naast de top-3 gaat ook de lijstduwer doorgaans met meer stemmen lopen. Mogelijk compenseert CD&V dat met goede plaatsen op de districtslijsten. (PHT)