Ga naar de mobiele website
^ Top

Vleeshallen slachthuis blijven bewaard

HERONTWIKKELING SITE WIL REKENING HOUDEN MET GESCHIEDENIS VAN DAMWIJK

De vleeshallen liggen er vandaag de dag wat troosteloos bij.
Saskia Castelyns De vleeshallen liggen er vandaag de dag wat troosteloos bij.
De originele hallen van het slachthuis blijven bewaard in de hertekening van de Antwerpse slachthuisbuurt. De architect is ervan overtuigd dat de hallen nodig zijn om werkgelegenheid in de Damwijk te creëren. "Oude werkplaatsen teruggeven aan nieuw werk. De hallen zijn uitermate geschikt om ze om te bouwen tot ateliers."

Door de definitieve sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk exact een decennium geleden, is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij, met uitzondering van een aantal vleesverwerkende bedrijven aan de rand. Een kwalitatieve herontwikkeling van de Slachthuissite zal een enorme impuls zijn voor de gehele Damwijk. De stad Antwerpen werkt al lang aan een gehele herontwikkeling van het stedenbouwkundig plan, heeft de buurt al uitgebreid geconsulteerd en werkt nu samen met de architecten naar een eindfase.

Klaas De Scheirder

Stedelijke vonk

"Maar onze visie draait heel sterk rond het verder zetten van de wijk op de manier waarop ze gegroeid is. We willen de wijk zo herschikken dat de grootste stukken bewaard kunnen blijven", zegt architect Paul Vermeulen van De Smet Vermeulen architecten uit Gent. Het eerste werk zal de aanleg van een centraal plein zijn aan de zijde waar nog steeds veel vleesrestaurants zitten. "Daar zit al het meeste potentieel. Daar willen we het centrum van de wijk vestigen. Daar zit al een stedelijke vonk. In tweede instantie willen we de hallen van het slachthuis bewaren. Het doel is er bijvoorbeeld een lagere school in onder te brengen, een voedselmarkt, maar ook ruimte om werk te creëren. De Damwijk is een wijk waar altijd hard gewerkt is. En wij denken dat in een tijd waar het alleen maar over files gaat, dat ook op zo'n centrale locatie werk moet gecreëerd worden. Wat je kan hergebruiken, moét je hergebruiken. Het wordt tijd voor de omgekeerde beweging: oude werkplaatsen teruggeven aan nieuw werk. De hallen zijn uitermate geschikt om ze om te bouwen tot ateliers. Je hoort wel eens: 'Breek ze af en zet er later nieuwe werkplaatsen.' Maar daar geloof ik niet."

'Den abattoir'

In 1877 werd het Stedelijk Slachthuis, in de volksmond 'den abattoir', geopend. Het werd ontworpen door architect Pieter Dens. Aan de hoofdingang van het slachtcomplex stonden twee kolossale stieren uit witte steen, gemaakt door beeldhouwer Eugène de Plyn. Ze waren de enige standbeelden op Den Dam. Ze zijn verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. "De grootste hal blijft volledig staan", gaat Vermeulen verder. "De andere, iets kleinere, zullen deels in hun originele staat bewaard blijven, met duidelijke elementen die verwijzen naar vroeger."

Meer over


Meld een bug