Vlaams Belang ziet geen verstrenging in aanpak illegalen

Van de 2.353 in Antwerpen opgepakte illegalen is vorig jaar 22 procent opgesloten, terwijl 62 procent van hen het bevel kreeg om ons land te verlaten. Cijfers die al drie jaar weinig evolueren, zo blijkt uit een antwoord van federaal minister voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan Filip Dewinter. "Veel spierballengerol, maar weinig resultaat", besluit het Vlaams Belang-kopstuk.


Voor het VB is het simpel: in Antwerpen worden opgepakte illegalen net als op Belgisch niveau slechts in een minderheid van de gevallen vastgehouden. "Het bestuur van Bart De Wever (N-VA) heeft amper verandering gebracht in het lakse beleid", haalt Filip Dewinter uit.


"Het is niet beter dan onder Patrick Janssens. Actieve opsporing bestaat niet, net zomin als een vreemdelingenpolitie."


Dewinter noemt een bevel om het grondgebied te verlaten - de meerderheid van de gevallen - een 'vodje papier'. "In heel België is in 2016 slechts 11 procent van de opgepakte illegalen vastgehouden. Er is een gedoogpolitiek. Onder Francken is het niet anders dan toen Maggie De Block de bevoegde minister was. Maar Theo Francken claimde eerder al dat het aantal naar hun land teruggekeerde illegalen inmiddels verviervoudigd is." (PHT)