Tien miljoen euro voor Hogere Zeevaartschool

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft 10 miljoen euro subsidie aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Dat heeft de minister bekend gemaakt tijdens de openingszitting van het academiejaar van de school. De Hogere Zeevaartschool wil haar huidige campus renoveren en met een nieuwbouwcomplex uitbreiden, maar zocht naar extra geld.

De Hogere Zeevaartschool in Antwerpen is uniek in ons land. Aan de hogeschool kunnen studenten bachelor- en masteropleidingen volgen. Het aanbod behelst nautische wetenschappen en scheepswerktuigkunde. Om de groei van haar activiteiten te ondersteunen heeft de Hogere Zeevaartschool al een hele tijd belangrijke bouwplannen. Die bestaan uit de afbraak van enkele gebouwen, renovatie én een imposante nieuwbouw met onder meer werkplaatsen en simulatoren. De kostprijs van het totale project wordt geraamd op 25,2 miljoen euro. Tijdens de academische zitting van de Zeevaartschool gisteren bracht Vlaams minister van Onderwijs goed nieuws. In de ontwerpbegroting, die aan het Vlaams parlement wordt voorgelegd, wordt voorzien in een eenmalige investeringssubsidie van 10 miljoen euro. Eerder werd er al een waarborg toegekend zodat de hogeschool op de private markt gunstig geld zou lenen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: "De Hogere Zeevaartschool bekleedt een unieke positie in ons land. Jongeren worden er opgeleid voor een maritieme carrière op zee en aan wal en onze Vlaamse havens zijn belangrijke economische polen. Het beschermde gebouw van de Zeevaartschool is aan een opknapbeurt en vernieuwing toe." (SCA)