Taxi's moeten in 2025 elektrisch rijden

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) wil van Antwerpen een groene taxistad maken. Hij besliste dat vanaf 1 januari 2025 alle vergunde taxi's op alternatieve energie zoals elektriciteit, brandstofcel, waterstof, plug-in-hybride of CNG moeten rijden. De auto's die niet in regel zijn, krijgen geen nieuwe taxivergunning. Voor nieuw vergunde taxi's gaat de regel al vanaf 1 januari 2018 in.

Laden en tanken

De taxisector vindt dat het niet volstaat om strenge regels op te leggen. Ze eist steunmaatregelen van de stad, zoals voldoende laad- en tankinfrastructuur.


Momenteel zouden in Antwerpen slechts twee van de 450 taxi's op elektriciteit rijden. (BJS)