Strafkamer dicht door tekort aan raadsheren

Door een tekort aan raadsheren moet in het Antwerpse hof van beroep voor het eerst een correctionele kamer dicht.

Het hof heeft recht op 63 raadsheren. In september leggen er twee nieuwe de eed af, maar gaat er ook iemand met pensioen, wat het totaal dan op 57 zal brengen. "We hebben er 6 te kort en dat aantal zal verder oplopen: tussen november 2018 en december 2019 gaan er 9 met pensioen", zegt eerste voorzitter Bruno Luyten.


Door het tekort gaat vanaf september een correctionele kamer dicht. De dossiers zullen dan over de vier overige correctionele kamers verdeeld worden.


Luyten vreest dat de werkdruk sowieso zal toenemen. "Door het Stroomplan (dat de drugsproblematiek moet aanpakken) krijgen we binnenkort heel wat drugsdossiers voorgeschoteld. Politie en douane krijgen meer capaciteit. Rechters - het sluitstuk van de keten - komen er niet bij."


Volgens Justitieminister Geens zijn er drie vacatures voor raadsheer lopende, waarbij twee kandidaten enkel nog hun eed moeten afleggen.


"Die zijn meegerekend in de 57 beschikbare leden. Dus zijn er begin september 6 te kort en is er 1 vacature lopende", reageert Luyten. (BJS)