Stad zoekt 'budgetgidsen'

De stad is op zoek naar 'budgetgidsen', mensen die goed zijn met papierwerk en ook graag vrijwilligerswerk doen. Als budgetgids helpt u mensen met een laag inkomen om dat te verhogen. Dat doet u door na te gaan op welke steun ze allemaal recht hebben. En door die steun samen met hen aan te vragen. Bij niet-administratieve problemen verwijst u door naar de juiste hulpinstantie. Een budgetgids doet zinvol vrijwilligerswerk. Projectleider Betty Tielemans: "U helpt de mensen die u begeleidt in het aanvragen van hun steun zodat ze dat later zelf kunnen doen. Die steun zorgt er mee voor dat ze rondkomen op het einde van de maand." Meer info via www.samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be. (NBA)